Politiek wil snel innovatieve woonvormen voor jongeren

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Het is onwenselijk dat jongeren buiten de gemeente gaan wonen, omdat er voor hen geen geschikte woning is en men juist graag binnen de Tubbergse dorpskernen zou willen blijven. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad.

Het college van B&W moet initiatieven voor de realisatie van goedkopere woonvormen (o.a. containerwoningen) actief ondersteunen en stimuleren als het aan de raadsfracties van CDA en Gemeentebelangen/VVD ligt. De partijen willen dat de gemeente zich actief inspant om, bij gebleken behoefte, dergelijke innovaties op korte termijn te faciliteren.

Het was de politici opgevallen dat er (mogelijk) meerdere concepten in de markt worden gezet, soms per dorp, die het verdienen om nader uit te werken. “De groep 15-24 jaar was nog nooit zo groot als nu het geval is. Hoe deze te behouden voor onze gemeente is eigenlijk dé vraag over waar we naartoe gaan in de toekomst”, vatte raadslid Wim Weerink samen. CDA-collega Ronny Booijink voegde eraan toe dat de jeugd graag snel beslist en dat het allemaal niet zo lang moet duren.

Dorpen Centraal en PvdA steunden de motie eveneens.

Reacties