Nijkamp Transport staakt de uitbreidingsplannen

Foto: Nijkamp Transport

In 2012 is door Nijkamp Transport een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ingediend voor de uitbreiding van het transportbedrijf aan de Langeveenseweg te Geesteren en de gedeeltelijke verlegging van de Berglandseweg.

Naar aanleiding van het verzoek hebben zowel een voorontwerp als ontwerpbestemmingsplan in 2012 ter inzage gelegen. Nu, bijna 4 jaar later, is het nog niet tot een besluit gekomen. Reden voor het grote tijdsverloop is volgens de gemeente het feit dat de rapporten die bij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lagen, onvoldoende bleken.

Toen het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag, hebben 6 omwonenden bezwaren ingediend. Deze behelsden met name milieuaspecten.

In de afgelopen maanden is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende onderbouwing en onderzoeken aan te vullen. Er is overleg geweest tussen de gemeente en de aanvrager. Laatstgenoemde heeft onlangs verzocht om de bestemmingsplanprocedure stop te zetten. Het college van burgemeester en wethouders stemt hiermee in.

Ook de gemeenteraad moet binnenkort eerst instemmen alvorens de procedure volledig stopgezet zal worden.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen