Ervencoaches staan boeren bij met raad

Foto: Gemeente Tubbergen

Melk, vlees, aardappelen, brood; voordat het op je bord ligt, is er al veel aan voorafgegaan. Vele uren werk op het land en zorg voor vee en have. Boer zijn is een passie, maar de bedrijfsvoering up-to-date houden kost soms wel hoofdbrekens. Ervencoaches Karin Harink en Martine van Burgsteden denken met hen mee over het maken van keuzes.

Het buitengebied van de gemeente Tubbergen wordt voor een groot deel gebruikt en onderhouden door de landbouw. De gemeente telt ongeveer 500 agrarische bedrijven. Steeds meer ondernemers komen voor een keuze te staan: Hetzij doordat zij geen opvolging hebben, doordat er niet voldoende uitbreidingsmogelijkheden zijn of omdat de ondernemer moeite heeft met de steeds veranderende wet- en regelgeving.

“Globaal kan je zeggen dat het met een derde deel van hen goed gaat, dat een derde deel stopt en een derde deel denkt na over manieren om het voortbestaan van hun bedrijf te garanderen”, vertelt Karin Harink-Oude Luttikhuis, die in de komende maanden samen met Martine van Burgsteden de boer op gaat als ervencoach. “Vooral de laatste 2 groepen staan voor belangrijke keuzes. Maar wat willen ze, wat kunnen ze en wat mogen ze? Daarbij komt dat het niet maken van keuzes, nog grotere gevolgen kan hebben voor de ondernemer of het gezin.” Uit eigen ervaring weet ze dat het moeilijk is om de juiste informatie te vinden. “Hoewel veel ondernemers nadenken over de toekomst, ongeacht welke kant die opgaat, blijven de gedachtes vaak binnenskamers en blijft het werkelijk actie ondernemen uit. Veel ondernemers hebben een handreiking of duwtje in de rug van buitenaf nodig om juiste keuzes te kunnen maken. Dit heeft deels ook te maken met de complexiteit van de vraagstukken op het erf. Maar ook met de onbekendheid van de mogelijkheden die er wel zijn. Want er is altijd een keus.”

“Een ervencoach kan hierbij als vraagbaak fungeren en helpen bij het zetten van een volgende stap. Bijna iedere boer krijgt vroeg of laat te maken met zaken als asbestsanering, ruimtelijke kwaliteit, Natura 2000, het voorkomen van sociale problemen, energietransitie, duurzaamheid”, vertelt Martine. “Agrariërs die erover denken om hun functie uit te breiden of juist te stoppen met hun bedrijf komen weer heel andere vraagstukken tegen variërend van rood-voor-rood, zorg voor familieleden of coaching naar een nieuwe toekomst. In onze functie als ervencoach geven wij agrariërs informatie over alle mogelijke regelingen en beleid op deze gebieden. Wij functioneren eigenlijk als een soort wandelend informatieloket.”

Gratis en vertrouwelijk

De ervencoaches zullen in de maanden januari t/m april 2018 agrarische ondernemers benaderen en bezoeken. Agrarische ondernemers kunnen ook op eigen initiatief een afspraak met de ervencoach maken. Ze zijn onafhankelijk en gratis, de keukentafelgesprekken zijn vertrouwelijk en anoniem. De ervencoach zorgt ervoor dat alle vraagstukken die op het erf spelen in kaart gebracht worden. Waar mogelijk geven zij direct antwoord, zo niet, dan zorgen zij ervoor dat de vraag op de juiste plek komt. De ervencoaches beschikken naast veel kennis overeen uitgebreid netwerk. Dit netwerk kunnen zij, indien gewenst, inzetten om ondernemers verder te helpen.

Wethouder Erik Volmerink is blij met het initiatief van het tweetal. “Als gemeente geven wij de ervencoaches alle medewerking, want ook wij vinden het heel belangrijk dat de juiste informatie op de juiste plek terecht komt.” Ook de LTO Noord Oost Twente onderschrijft het belang van de ervencoaches. “Het is gemakkelijk en ook belangrijk dat wij als boeren één aanspreekpunt hebben waar we terecht kunnen voor alle mogelijke regelingen”, meldt LTO-voorzitter Nicole Scholten Linde.

Het traject Boeren voor Keuzes dat door Karin Harink en Martine van Burgsteden vanuit passie en zorg, als burgerinitiatief is gestart (met een Agrarische Sociale Kaart, de Erfbetredersavond, Boerinnenavond en een aantal persoonlijke trajecten) krijgt hiermee een follow-up. Om ondernemers echt te kunnen helpen, is een integrale aanpak – met aandacht voor zowel sociale als fysieke vraagstukken – essentieel, aldus de gemeente Tubbergen.

Voor meer informatie: Karin Harink (06-29298534) of Martine van Burgsteden (tel. 06-19283142).

Reacties