‘Kappen nu!’

Beeldbepalende rijen boompjes en bosjes zijn vogelvrij sinds de nieuwe kapverordening van kracht is geworden, zo valt de PvdA op. De gemeente zou met een tussenevaluatie van dit beleid komen, maar dat is al 2 keer uitgesteld.

“De vaststelling van de nieuwe kapverordening in 2015 was een gevolg van het coalitieakkoord van CDA en GB/VVD (met als titel wat moed dat moet). Achterliggende gedachte was meer ruimte voor vrijstellingen en maximale deregulering. Dat laatste is zeker gelukt: vanaf het moment dat de kapverordening van kracht werd, werden de zagen geslepen”, verzucht PvdA-fractievoorzitter Henk Wessels. “Het begon met het illegaal rooien van 2 houtwallen aan de Veldweg in Tubbergen. Nadat we er in de raad vragen over stelden, werd er gehandhaafd en is er – een jaar later – gezorgd voor herplant. Het zal nog wel even duren voor deze herplant weer uitgegroeid is tot een mooie houtwal.”

Wessels kan zo nog enkele voorbeelden opnoemen van gekapte bomen waarbij er iets niet helemaal in de haak lijkt, zoals bij MarCant (voorheen Hotel Fortkamp). Volgens de PvdA’er heeft wethouder Erik Volmerink geantwoord dat de daar omgezaagde bomen in een slechte staat verkeren en een risico vormen voor de omgeving. “Ook de gezonde bomen zijn gekapt, omdat ze anders last van de wind zouden krijgen en niet sterk genoeg zouden zijn…”

‘Uitlopers’

Aan de Kupersweg in Tubbergen zijn een bosje elzen gekapt.  Wessels: “Volgens wethouder Volmerink mag hier legaal gekapt of gesnoeid worden, omdat het weer uitloopt. Ook hier geldt dat het landschap er kaler en lelijker op wordt en dat we maar moeten afwachten of deze bomen die vlak boven het maaiveld zijn afgezaagd, inderdaad weer gaan uitlopen.”

Provincie

Er dreigt opnieuw een houtwal te verdwijnen aan de Huyerenseweg in Tubbergen, ter hoogte van de waterzuivering bij de Bosweg. “Het betreft een houtwal met ongeveer 15 gezonde eiken. Volgens wethouder Volmerink gaat het hier om een areaal dat groter is dan 10 are en is de provincie hierin het bevoegd gezag. We hebben daarom inmiddels via onze provinciale PvdA-vertegenwoordigers hier vragen over gesteld”, aldus Wessels. “We verwachten ook van de gemeente hierin een pro-actieve houding om deze nieuwe aanslag op ons Twentse landschap te voorkomen.”

Evaluatie

Wessels baalt ervan dat de toegezegde evaluatie van de kapverordening opnieuw uitgesteld is. “Waar deze evaluatie in november in de gemeenteraad aan de orde zou komen, is deze voorlopig uitgesteld naar januari. Dat betekent dat er in elk geval nog 2 maanden gebruik gemaakt kan worden van de gegeven vrijstelling met alle gevolgen van dien voor ons mooie Twentse landschap. Blijkbaar onderschatten we nog steeds de waarde hiervan en kiezen we voor de kortetermijnwinst in plaats van goede rentmeesters te zijn.”

Reacties