“Snoeien en kappen is noodzaak”

Foto: Mark Mensink

Bezorgde bewoners en de PvdA trokken eind december aan de bel over het kapbeleid van de gemeente Tubbergen, dat in hun ogen te ver gaat. Hiervan is volgens wethouder Erik Volmerink geen sprake. Sterker nog, wat hem betreft is het snoeien en kappen van houtwallen, bomen, heggen, bloemrijke wegbermen en akkerranden soms noodzakelijk.

Groen is emotie. Dat blijkt vaak uit reacties van bewoners als er bomen worden gekapt. “We weten hoe het in onze eigen tuin gaat, als we niets doen. Dan overwoekert één sterke soort alle andere. Bij groenonderhoud in een gemeente is dat net zo. Snoeien en kappen is noodzaak. Zo ontstaat ruimte voor andere planten of bomen. Hakhout moet zelfs eens in de 12 tot 15 jaar worden gekapt, zodat er weer jong hout uit groeit”, aldus wethouder Volmerink. “Het groenonderhoud in het buitengebied gebeurt grotendeels door de boeren. Zij leven dicht bij de natuur in het buitengebied en hebben veel verstand van groen.”

Er zijn inmiddels 360 groencontracten afgesloten met een looptijd van 30 jaar. Landschap Overijssel is met de Stichting Groene en Blauwe Diensten de contractpartner en verzorgt de begeleiding.

Plukjes groen verplaatsen

Om te kunnen bepalen wanneer welk onderhoud moet gebeuren, is het landschap in kaart gebracht. “Op basis daarvan hebben we aangegeven wat goed is of wat anders moet. Sommige bomen zijn in het verleden bijvoorbeeld te dicht op een weg geplant. Wij weten precies welke bomen, bosjes of struiken we willen behouden. Er zijn ook elementen in het landschap die we nog meer willen versterken door er meer bomen te planten”, legt wethouder Volmerink uit. “In enkele gevallen is het ook bespreekbaar om plukjes groen te verplaatsen.”

Meepraten over ‘groen’

De komende maanden kunnen inwoners van de gemeente Tubbergen meepraten over de inrichting van de openbare ruimte in hun buurt of wijk binnen de bebouwde kom. In december is in Fleringen al een eerste inloopavond geweest. Eén van de gespreksonderwerpen is het groen en het onderhoud daaraan. Het maakt onderdeel uit van Mijn Dorp 2030, waarbij inwoners actief bezig zijn met de inrichting van hun eigen omgeving en de gemeente hen daarbij ondersteunt. “De regels rondom het kapbeleid zijn 2 jaar geleden aangepast, zodat er minder kapvergunningen aangevraagd hoeven te worden. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen regels meer zijn. Net zoals bij andere beleidsterreinen treden we natuurlijk op als blijkt dat er iets niet goed gaat. Gelukkig is dat slechts een enkele keer voorgekomen”, verklaart Volmerink.

Het omstreden kapbeleid wordt vanavond geëvalueerd tijdens een commissievergadering in het gemeentehuis.

Lees meer

Reacties