Politie verwacht binnen 5 jaar een personeelstekort

Foto: Mark Mensink

Op dit moment werken 7.129 politiemensen in de eenheid Oost-Nederland. Dat is boven de norm, maar vanaf 2022 is de daling dermate van invloed dat er een onderbezetting dreigt – ook in Dinkelland. Dit baart het CDA vele zorgen, laat raadslid Karin Reinerink-Hutten weten.

Het college van burgemeester en wethouders in Dinkelland heeft een aantal vragen, dat de CDA-fractie aldaar in december van vorig jaar na verontrustende nieuwsberichten had gesteld, inmiddels beantwoord. Hieruit blijkt dat er binnen 5 jaar 200 agenten minder bij de politie in Oost-Nederland werkzaam zijn. Dit zorgt voor een onderbezetting. “Op dit moment werken 7.129 politiemensen in de eenheid Oost-Nederland. De formatie is vastgesteld op 7.000. Als de omstandigheden niet veranderen blijft de bezetting zeker tot 2023 boven de landelijk vastgestelde sterkte. Per jaar zullen naar verwachting ongeveer 200 nieuwe agenten instromen. De uitstroom is jaarlijks hoger, maar pas in 2023 zou dat leiden tot onderbezetting in de eenheid Oost-Nederland”, zo blijkt uit een raadsbrief vanuit B&W.

De genoemde cijfers zijn vergelijkbaar met het district Twente en het basisteam Noordoost Twente, laat de politieleiding weten. De beschikbaarheid, de kwaliteit van de politiezorg en de dienstverlening staan volgens de politie echter niet ter discussie. “Sterker, met hulp van nieuwe techniek (zoals social media) zet de politie de komende jaren in op het vergroten van de dienstverlening, de zichtbaarheid en bereikbaarheid, van onder andere de wijkagenten.”

De politie heeft 6 jaar de tijd om aanvullende maatregelen te nemen. De eenheidschef is hierover in gesprek met de korpschef, andere politiechefs en de politieacademie. De precieze besteding van de 267 miljoen euro uit het nieuwe regeerakkoord, die bedoeld is voor extra groei, is nog onduidelijk.

‘Vinger aan de pols’

CDA-raadslid Reinerink-Hutten maakt zich gezien de ontwikkelingen op personeelsgebied ernstige zorgen over de dienstbaarheid, de uitruktijden en de aanwezigheid van politie binnen Noordoost Twente in het algemeen en in het bijzonder in de gemeente Tubbergen. “Niet voor niets heb ik daar vorig jaar ook vragen over gesteld. Met de antwoorden daarop zijn we wel wat wijzer geworden, maar de zorgen zijn er niet minder om. Daarom kom ik binnenkort met nieuwe vragen en houden we het scherp in de gaten”, aldus Reinerink-Hutten. “Het mag niet zo zijn dat onze veiligheid in het geding komt, want dat is het belangrijkste dat we bezitten”

Reacties