Wonen op De Esch weer een stap dichterbij

Foto:

Wonen op De Esch komt langzaam maar zeker steeds een stapje dichterbij.

Van 30 januari tot 12 maart ligt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Binnen deze termijn is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Afhankelijk van eventuele zienswijzen wordt het plan vervolgens in mei of juni voorgelegd aan de gemeenteraad om vastgesteld te worden.

Na vaststelling kunnen de indieners van een zienswijze eventueel beroep instellen bij de Raad van State in Den Haag. Vervolgens zal dit hoogste bestuursrechtelijke orgaan uitspraak doen. Daarin wordt het ingestelde beroep al dan niet gegrond verklaard, zodat het bestemmingplan tegen die tijd onherroepelijk is.

Jonge starters

Wethouder Roy de Witte volgt de ontwikkelingen op de voet. “In de gemeente Tubbergen willen we de woningen bouwen die echt nodig zijn”, zegt hij. “We hebben op dit moment met name veel jonge starters op de woningmarkt die graag in Tubbergen willen blijven wonen. Door dit plan kunnen we hen een plek bieden in onze gemeente en dat is goed. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan komt voor hen de dag dat ze kunnen starten met bouwen weer een stuk dichterbij.”

Reacties

Cookieinstellingen