CDA: Stem op Johan Arkink

Johan Arkink
Foto: Scholten Linde Fotografie

Op woensdag 20 maart 2019 vinden er verkiezingen plaats: de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap.

Johan Arkink, een 61-jarige melkveehouder uit Weerselo, is de waterschapskandidaat voor de CDA-afdelingen in Noordoost-Twente. Een aantal vragen aan hem:

  • Wat zijn de taken van een waterschap?

“Kort gezegd zorgt het waterschap voor voldoende en schoon water. Het zorgt voor de afvoer van overtollig regenwater en, in tijden van droogte, voor de aanvoer én behoud van voldoende water om verdroging te voorkomen. Dat zijn de kerntaken van het waterschap.”

  • Waarom is het belangrijk om je stem uit te brengen voor de waterschapsverkiezingen?

“Het waterschap Vechtstromen geeft jaarlijks tientallen miljoenen euro’s uit aan gemeenschapsgeld. Als je als organisatie zoveel publiek geld besteedt, dan is het belangrijk om een democratisch gekozen bestuur te hebben dat diverse belangen vertegenwoordigt. Het gekozen bestuur bepaald in grote mate wat er moet gebeuren met het geld. De kurkdroge zomer van 2018 heeft het belang van een goed functionerend waterschap nog eens onderstreept. Ondanks de regen kampt onze regio namelijk nog steeds met afwijkende grondwaterstanden en dat heeft zijn weerslag op de landbouwgewassen en natuur. Ook als inwoner in stedelijk gebied kun je de droogte merken, bijvoorbeeld doordat de grond onder je huis inklinkt en daardoor de fundering meer wordt belast.”

  • Waarom zouden mensen een voorkeursstem op jou uit moeten brengen?

“Als inwoner van Twente en melkveehouder heb ik dagelijks te maken met water en weet ik hoe belangrijk water is voor onze regio. Doordat de gemeenten Tubbergen en Dinkelland bijvoorbeeld hoog liggen en op zandgrond is het belangrijk om het water zoveel mogelijk vast te houden en in de bodem te laten bezinken. De waterwingebieden in Mander en Weerselo maakt ons gebied in tijden van droogte bovendien nog eens extra kwetsbaar.”

“Ik heb me kandidaat gesteld voor het CDA, omdat zij staat voor solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en publieke gerechtigheid. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Goed waterbeheer is daarbij cruciaal.”

“Bovendien zijn binnen het CDA de lijnen kort. Onlangs nog hebben we een bustoer gemaakt door Noordoost-Twente en er verschillende locaties bezocht. Dit deden we samen met CDA-ers op Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau! Ik vind het belangrijk om die lijntjes kort te houden zodat ik allereerst nog beter weet wat er speelt, maar ook omdat een waterschap haar taken alleen goed uit kan voeren in samenwerking met partners zoals de provincie en gemeenten. Je hebt elkaar nodig.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden