Automaatje gaat mede uitgerold worden door de SWTD

Foto: ANWB

In verschillende Twentse gemeenten is gestart met AutoMaatje en onder andere in Oldenzaal en Losser zijn hier goede ervaringen mee.

Bij dit initiatief van de ANWB vervoeren vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten tegen een kleine vergoeding. Doordat de automobilistenclub kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen de vervoerservice opzetten.

CDA-raadslid Hilde Berning-Everlo heeft afgelopen raadsvergadering gevraagd aan wethouder Roy de Witte of hij bekend is met het Automaatje en of de wethouder bereid is om dit samen met Stichting Welzijn Dinkelland Tubbergen (SWTD) op te zetten in de gemeente Tubbergen. “Ook in de gemeente Tubbergen zijn er mensen eenzaam doordat ze minder mobiel zijn. Op bezoek bij kennissen, naar de kapper of naar het ziekenhuis is lastig wanneer je geen beroep kunt doen op vervoer met indicatie of wanneer men niet meer zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en denken dat AutoMaatje kan bijdragen aan de mobiliteit van onze inwoners en daarmee eenzaamheid tegen kan gaan”, aldus Berning-Everlo.

De wethouder gaf aan bekend te zijn met het initiatief en hier positief tegenover te staan. Ook SWTD is enthousiast en wil graag een coördinerende rol vervullen. Ook zij constateren een maatschappelijke vraag en een toename van het aantal vragen en signalen omtrent vervoer. Het plan is om in de tweede helft van 2019 een pilot te draaien met de vervoersdienst.

Berning-Everlo is blij met de toezegging van de wethouder en de bereidheid van SWTD om een co√∂rdinerende rol te vervullen: “SWTD heeft een uitgebreid netwerk aan vrijwilligers en hebben met diensten als Tafeltje Dekje en personenalarmering de nodige ervaring opgebouwd. Met het opzetten van AutoMaatje kan SWTD er aan bijdragen dat mensen zo lang mogelijk mobiel blijven en kunnen blijven deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke verkeer.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden