Inwoners van Vasse, Mander en Hezingen gaan bermen en sloten maaien

Een kleine 20 procent van de gemeentelijke bermen en sloten buiten de bebouwde kom wordt vanaf dit jaar gemaaid en afgevoerd door inwoners van Vasse, Hezingen en Mander.

Deze werkzaamheden worden door de gemeente Tubbergen in eerste instantie overgedragen voor een periode van 5 jaar. Een groep inwoners uit Vasse heeft de coöperatie HOI2 opgericht om burgerparticipatie in het dorp te stimuleren. HOI2 daagt de gemeenschap uit om werkzaamheden van de gemeente over te nemen als zij denkt het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen (ofwel: Right to Challenge). Doel hiervan is het verbeteren van de leefbaarheid in een kern.

Na het invoeren van een was- en strijkservice door HOI2, zijn nu de bermen in het buitengebied van Vasse, Mander en Hezingen aan de beurt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aantal agrariërs uit deze kernen. Hiermee neemt de plaatselijke bevolking zelf verantwoordelijkheid voor haar eigen omgeving. Ook komt het geld op deze manier terug in de lokale samenleving.

De manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd blijft ongewijzigd. In het voorjaar wordt de eerste meter van de bermen en sloten gemaaid. In het najaar worden de volledige berm en ook de binnenkant en achterkant van de sloot meegemaaid. Het bermmaaisel wordt afgezogen en vervolgens gebruikt als bodemverbeteraar op landbouwgronden. Voor het opruimen van zwerfafval uit de maaigebieden, hulp bij het maaien en voor de was- en strijkservice zet HOI2 onder andere mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden