Hilde Berning-Everlo vol enthousiasme gestart als wethouder

Foto: Gemeente Tubbergen

Met de installatie van de 33-jarige Hilde Berning-Everlo, is het college van de gemeente Tubbergen opnieuw een vrouwelijke bestuurder rijker.

De kersverse wethouder is dinsdag vol enthousiasme begonnen aan haar taak. “Ik vind het een enorm voorrecht om als wethouder echt iets te kunnen betekenen voor de inwoners van de gemeente Tubbergen”, zegt ze. Vanwege het feit dat ze graag iets wil betekenen voor anderen, is Hilde ruim 12 jaar geleden politiek actief geworden. Een keuze die ook past bij haar studie bestuurskunde, al bekent ze dat ze het vak politicologie het minst interessant vond, maar wel noodzakelijk om aan de slag te kunnen met maatschappelijke vraagstukken. Inmiddels denkt ze daar heel anders over. “Het raadswerk is een vorm van politiek die heel dichtbij de inwoners staat. Je bent letterlijk een vertegenwoordiger van inwoners. Als raadslid heb ik mij daarvoor vol ingezet, en als wethouder kan ik nu ook daadwerkelijk uitvoering gaan geven aan de koers die we hebben bepaald in het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen: een overheid die naast haar inwoners staat.”

Met het sociaal domein in haar portefeuille, met onder andere jeugdzorg, werk en inkomen, arbeidsparticipatie, onderwijs, sport en verenigingsklimaat is er genoeg werk aan de winkel voor de wethouder. “De grote uitdaging voor de komende periode ligt in het sociaal domein. Ik ga hier graag mee aan de slag, zodat onze inwoners nu, maar ook in de toekomst de zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben.”

Hilde Berning wordt kernwethouder van Albergen, Reutum en Vasse. De kernwethouder werkt nauw samen met de buur(t)man zodat de lijntjes tussen de gemeente en inwoners zo kort mogelijk zijn. Als ambassadeur van Mijn Dorp 2030 voert de kernwethouder gesprekken met (groepen) inwoners over  ideeën, burgerinitiatieven en kansen om de leefbaarheid van het dorp te vergroten en probeert waar mogelijk verbindingen te leggen. “Vanuit een betrokken houding en de kracht in de samenleving ben ik er van overtuigd dat we onze gemeente Tubbergen nog mooier en sterker kunnen maken.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden