Moniek Kleinsman aan de slag als sportformateur

Foto: Moniek Kleinsman

Moniek Kleinsman, oud-inwoonster van Albergen, gaat met verschillende partijen en verenigingen een zogenaamd lokaal sport- en beweegakkoord opstellen.

“Dit sluit ook heel mooi aan bij het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen, waarin veel dorpen aangeven meer de samenwerking op te willen zoeken tussen sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven”, aldus wethouder Hilde Berning. “Als gemeente willen we werken volgens het principe van positieve gezondheid. Daarbij ligt de focus op wat iemand wel kan, in plaats van wat hij of zij niet meer kan”, legt ze uit. “We richten ons op de mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Sport en bewegen kan hier ook een belangrijke bijdrage aan leveren, want het is niet alleen goed voor je lichaam, maar biedt ook kans om sociale contacten op te bouwen. Daarom willen we graag een Lokaal Sport/beweegakkoord dat niet alleen van de sportverenigingen is, maar waar alle inwoners hun voordeel uit kunnen halen. We hopen dus dat ook andere partijen meedoen, zoals het onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijfsleven of zelfs het toerisme.”

In het lokaal sport- en beweegakkoord zullen verschillende thema’s aan bod komen, waaronder positieve sportcultuur, vitale sport- en beweegaanbieders, inclusief sporten en bewegen en duurzame sportinfrastructuur. “Daarbij moet je denken aan zaken als, hoe gaan we om met een vrijwilligerstekort of vergrijzing. Of wellicht dat huisartsen zien dat er voor een bepaalde doelgroep geen geschikt aanbod is qua bewegen en dat dat voor sportverenigingen een kans is om daar wat mee te doen”, licht Berning toe. “Er zijn in onze gemeente al samenwerkingen op deze thema’s en dat willen we in het lokaal sport- en beweegakkoord opnemen. De voetbalclubs hebben bijvoorbeeld een convenant waarin zij samen optrekken om een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl door bijvoorbeeld andere soorten activiteiten te organiseren en hun accommodaties hiervoor beschikbaar te stellen.”

Hoe het lokaal sport- en beweegakkoord er precies uit komt te zien, is aan alle partijen die aanhaken. Zij worden daarin begeleid door  Kleinsman, die is aangewezen als sportformateur. Zij gaat het proces begeleiden en is daarin onafhankelijk. Ze heeft jarenlang als topsportster op de schaatsen gestaan en weet hoe belangrijk sporten en bewegen is. “Ik heb veel zin om hiermee aan de slag te gaan”, licht Kleinsman toe. “Vanuit mijn werk als verpleegkundige heb ik kennis van welzijn in de breedste zin van het woord en omdat ik al jaren help bij de organisatie van het Sportgala ben ik bekend met de Tubbergse sportwereld. Ik wil graag zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij het maken van het lokaal sport- en beweegakkoord. Van huisartsen tot fysiopraktijken en scholen, ik hoop dat iedereen die linksom of rechtsom met sport, beweging en gezondheid te maken heeft wil meedoen.”

De komende tijd gaat Kleinsman aan de slag om bij verschillende partijen op te halen wat zij graag in het lokaal sport- en beweegakkoord terug willen zien. Ze is te bereiken via: [email protected]bergen.nl of tel. 0612078085.

Reacties