Verdere vertraging bouwplan De Esch door uitspraak hoogste bestuursrechter

Foto: Building Design

Het college van de gemeente Tubbergen is teleurgesteld over een uitspraak van de Raad van State over het Tubbergse bouwplan De Esch.

De hoogste bestuursrechter heeft het bestemmingsplan daarvoor geschorst. Dit betekent dat het plan beter onderbouwd moet worden, voordat de schop daadwerkelijk in de grond gaat.

Het verzoek tot schorsing is ingediend door de omwonenden van het plan De Esch. Zij vinden dat het bestemmingsplan niet voorziet in de behoefte aan goedkope huur- en koopwoningen en zijn door de rechter in het gelijk gesteld. In het vonnis staat dat uit de plannen niet duidelijk genoeg blijkt dat het gaat om woningen voor jong tot oud.

Verdere vertraging

De gemeente krijgt nu de kans om de plannen beter te onderbouwen. Wethouder Hilde Berning is teleurgesteld over de uitspraak. “Erg jammer. Vooral voor de mensen die met smart zitten te wachten om te kunnen gaan bouwen, maar de uitspraak is een gegeven”, zegt ze. “Tijdens de bodemprocedure die dit voorjaar zal worden opgestart hebben we de kans om aan te tonen dat er in de plannen wel degelijk rekening is gehouden met bouwen voor alle doelgroepen.”

Reacties

Cookieinstellingen