‘Zekerheid over einde NAM-afvalwaterinjectie is ver te zoeken’

NAM-boorlocatie TUB7 in Hezingen
Foto: Dorpsraad Vasse

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kan geen garanties geven dat er niet opnieuw wordt begonnen met het injecteren van afvalwater van boorlocaties in het Tubbergenveld.

Volgens de NAM zal de locatie aan de Boortorenweg in Hezingen binnen 5 jaar gesaneerd zijn en de Manderse locaties in eenzelfde periode ontmanteld worden. Hiermee is al begonnen, maar de werkzaamheden liggen sinds enige tijd stil. “Op dit moment werkt de NAM aan een passende beoordeling. Het doel is om deze begin 2020 in te dienen. Na toetsing vanuit de Wet natuurbescherming en een definitief besluit vanuit de provincie zal de NAM starten met de vervolgwerkzaamheden”, aldus het provinciebestuur op vragen van Robert Jansen (GroenLinks).

Herstart?

Er wordt gezocht naar extra capaciteit in de omgeving van het Drentse Schoonebeek. Maar als dit onvindbaar blijkt, dan sluit de NAM niet uit dat opnieuw afvalwater naar Noordoost-Twente gaat. Zowel de Statenfractie van het CDA als GroenLinks wil dat er een definitief einde aan komt, omdat het injecteren van vervuild afvalwater nog altijd voor veel onrust zorgt onder de bevolking.

Gebleken is echter dat de provincie Overijssel niet over de juridische middelen beschikt om het injecteren van het olie-afvalwater tegen te gaan. Gedeputeerde Staten (GS) moet er daarom opnieuw bij minister Wiebes van Economische Zaken op aandringen dat er definitief een einde aan komt, zo benadrukt de CDA-Statenfractie. “Mogelijk zijn er ook nog andere manieren om dat te bereiken”, zegt fractievoorzitter Bouwien Rutten.

Met een tiental vragen informeert zij naar de huidige stand van zaken. Dan gaat het niet alleen over het injecteren van afvalwater, maar ook om mogelijke invloed op de waterwinning in de nabije omgeving van het Tubbergenveld en de zuivering van het met chemische middelen verontreinigde afvalwater.

Pilotproject

Volgens de NAM acht tot op heden geen enkel bedrijf zich in staat om het afvalwater te zuiveren. “Een aantal partijen in de markt is daarover een andere mening toegedaan”, aldus Rutten. Zij dringt er daarom bij GS op aan om opnieuw bij minister Wiebes aan te kloppen voor een pilotproject voor de waterzuivering.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden