Strengere regels voor ‘Polenhotels’

Foto: Freedom House

Het beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten in het buitengebied gaat veranderen, mits de gemeenteraad hiermee instemt.

“Van ondernemers krijgen wij positieve geluiden over de werkhouding van deze arbeidsmigranten”, zegt wethouder Erik Volmerink. “Wij vinden het belangrijk dat deze mensen gedurende hun periode in onze gemeente op een nette en veilige manier kunnen wonen. Aan de andere kant horen we ook geluiden van inwoners die hierdoor overlast ervaren. Dat was voor ons de reden om een beleid op te stellen waarin precies wordt omschreven waar en met hoeveel mensen tegelijk zij gehuisvest mogen worden.”

Nieuwe beleidsregels

Het nieuwe beleid is opgesteld in overleg met Tubbergse en Dinkellandse ondernemers, detacheringsbureaus en huisvesters, en gaat over het wonen in het buitengebied. Binnen de kernen wordt dit type huisvesting niet mogelijk gemaakt.

Er staat onder andere in dat de toekomstige plekken waar arbeidsmigrantenwoningen drie kilometer uit elkaar moeten liggen en dat maximaal zeven personen een woning mogen bewonen. Deze woning moet ook aan bepaalde eisen voldoen. Alleen voor bedrijven in het buitengebied die kunnen aantonen dat zij meerdere mensen aan het werk hebben en op eigen terrein voor huisvesting willen zorgen, wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen maximaal vijftien mensen onderbrengen.

“Naast huisvesting zijn de ondernemers en huisvesters ook gevraagd om zich in te spannen om hun buitenlandse werknemers te helpen met inburgeren en het onderdeel worden van onze samenleving”, zegt de wethouder. “Deze mensen zijn ver van huis en werken hard. Laten wij proberen om ons alom bekende noaberschap ook voor hen te laten gelden.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden