Plan voor woningbouw De Esch aangepast: meer rijtjeswoningen te koop

Foto: Building Design

Het onderwerp ‘wonen’ is hot in de gemeente Tubbergen: iedereen wil dat er gebouwd gaat worden, maar over de locaties is nogal wat discussie – soms tot aan de voorzieningenrechter toe.

Nadat deze onlangs oordeelde dat het plan De Esch uitgebreider onderbouwd moest worden, heeft de initiatiefnemer het plan verbeterd en de nadruk gelegd op de doelgroep starters en senioren. Deze aangepaste versie wordt binnenkort ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

In het oorspronkelijke plan waren vijftien rijwoningen opgenomen, waarvan drie koop- en twaalf huurhuizen. Om in de koopsector meer te kunnen aanbieden in het laagste prijssegment is dit aangepast naar zes koop- en negen huurwoningen (met eventueel recht op koop). Een deel van de woningen wordt levensloopbestendig gebouwd. Deze rijenwoningen zijn te koop vanaf 210.000 euro, vrij op naam.

Wethouder Berning is tevreden met het plan. “Er wordt gebouwd voor alle doelgroepen en in de juiste prijsklasse. Ik heb er alle vertrouwen in dat het plan zoals het er ligt, voorziet in een behoefte.”

Reacties

Cookieinstellingen