‘Pastorie integreren met nieuwbouw Aloysiusschool in Geesteren’

Foto: Dorpsbelang Geesteren

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorkeur uitgesproken voor het nader financieel uitwerken van de tweede variant voor nieuwbouw van de Aloysiusschool, wat tevens betekent dat onderzocht wordt of de nieuw te bouwen school geïntegreerd kan worden met de pastorie.

Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd voor het vitaal houden van het dorp, zo is de gedachte.

Woningstichting Tubbergen heeft aangegeven wellicht bereid te zijn om de grond (met daarop acht huurwoningen) gelegen aan de Kampboerlaan in Geesteren te verkopen, maar dit is onzeker. Deze grond is, gezien de ruimtebehoefte van het nieuwbouwplan, wel noodzakelijk voor het slagen hiervan. De bewoners van de woningen moeten dan ook willen verhuizen en dat is nog geen uitgemaakte zaak.

Zowel de Pancratiusparochie als het bisdom staan positief tegenover de verkoop van de grond en pastorie t.b.v. het toekomstige schoolgebouw.

Financieel

De totale kosten voor de grondexploitatie bedragen 3,5 miljoen euro:

  • Afboeken boekwaarde huidige school (900.000 euro)
  • Verwerving gronden en kosten (aankoop pastorie, acht woningen, bouw- en woonrijp maken etc. (2,6 miljoen euro)

De kavelverkoop zal naar schatting 1,9 miljoen euro opbrengen, zodat het tekort 1,6 miljoen euro bedraagt. Het aanpassen van de pastorie kost zo’n 3,5 ton.

Voor de bouw van de school is een indicatieve investering van 5,7 miljoen euro geraamd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden