Carnaval 2021 in zeer afgeslankte vorm

Foto: Mark Mensink

Geen nieuwe hoogheden, geen grote optochten, geen sleutelactiviteiten, geen grote gala’s en geen feestavonden.

Daarover waren de verenigingen binnen het gemeentelijke carnavalsoverlegorgaan het unaniem eens. Maar dat betekent niet dat er in 2021 helemaal geen carnavalsactiviteiten zullen zijn. Want vrijwel elke vereniging gaat zich in de komende weken beraden op alternatieve feestelijkheden die passen binnen de coronamaatregelen.

De verenigingen hebben in de afgelopen maanden hun duimen stuk gedraaid, maar ook de cijfers van het RIVM nauwlettend gevolgd. Daarom was het geen verrassing dat carnaval 2021 niet in de traditionele vorm gehouden gaat worden. Maar helemaal geen feest, dat past niet bij de carnavalisten. Dus buigen de carnavalsverenigingen hun teleurstelling om in het zoeken naar feestelijkheden die wel mogelijk zijn.

Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan kinderoptochten, aan kleinschalige lokale activiteiten en aan het inzetten van voormalige hoogheden. “Het was moeilijk om zo’n beslissing te moeten nemen, maar de verenigingen wilden graag duidelijkheid. Nu afgesproken is wat niet kan, gaan we aan de slag met wat wel kan en dat optimisme typeert Tubbergen”, zegt burgemeester Haverkamp in haar hoedanigheid als voorzitter van het carnavalsoverlegorgaan. “Toch zal het een groot gemis zijn, zeker in de gemeente Tubbergen die uniek is met haar sleutelactiviteiten.”

Dossier: Corona

Reacties