Frank Droste: ‘Verbinding in het Glashoes vergroot het welzijn’

Foto: Gemeente Tubbergen

Een plek van en voor alle mensen in Tubbergen, dat is het idee van het nieuwe multifunctionele centrum het Glashoes.

Directeur van de bibliotheek, Frank Droste, ziet kansen: “Maak het laagdrempelig en zoek de verbinding tussen inwoners, met een multifunctioneel centrum kan dat perfect.’’

In het Glashoes zoekt de gemeente Tubbergen naar maximale samenwerking tussen verschillende instanties. Zo moeten onder andere het gemeentehuis, de bibliotheek, de politie, horeca, stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland en het consultatiebureau en tal van verenigingen het beste in elkaar naar boven halen. Zo wordt het Glashoes een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Droste kan niet wachten om er met zijn bibliotheek intrek te nemen.

Van uitleenbibliotheek naar maatschappelijke bibliotheek

Met een verhuizing van de bibliotheek naar het multifunctionele centrum, ontstaan er volgens Droste namelijk mogelijkheden om nog beter in te spelen op de wens van de maatschappij. “Onze medewerkers voelen die wens veranderen: Waar de bibliotheek vroeger werd gezien als plek waar boeken werden uitgeleend, verandert dit steeds meer naar een plek van ontmoeting.”

Volgens de directeur komt dit voornamelijk door de gemoedelijke sfeer: “In een bibliotheek ‘moet’ je niks, niemand kijkt vreemd op als je in je eentje naar binnen loopt om wat rond te struinen tussen de boeken, gebruik te maken van de computer of een tijdschrift te gaan zitten lezen.” Droste ziet dat bibliotheken in veel plaatsen steeds vaker terug te vinden zijn in multifunctionele centra: “Een zogenaamde ‘third place,’ een plek waar je graag naar toe gaat, los van je huis en je werk. Voor dat idee moeten we in Tubbergen ook open staan.’’

Laagdrempelig

De bibliotheek wil er zijn voor iedereen en volgens Droste kan het Glashoes precies die impuls geven die daar voor nodig is. “In de huidige tijd zien we dat er veel ouderen in de bibliotheek komen om bijvoorbeeld cursussen voor digitalisering te volgen en dat veel leerlingen boeken lenen voor school, maar de groep tussen de twintig en dertig blijft vaak weg,” zegt Droste.

Doordat straks allerlei aantrekkelijke en noodzakelijke functies onder één dak huizen, hoopt hij dat dit een positieve invloed heeft op inloop van twintigers, die geen drempel meer ervaren om, als ze toch in het Glashoes zijn, ook weer een keertje de bibliotheek binnen te lopen: “We moeten niet meer in hokjes denken. Dat begint al letterlijk bij het indelen van de verschillende ruimtes, die overlopen in elkaar en niet meer gescheiden zijn door muren en drempels. Het gebouw moet een open karakter uitstralen voor iedereen.”

Verbinding tussen iedereen

Droste probeert niet alleen alle leeftijden te betrekken in de bibliotheek, maar vindt het ook belangrijk dat er sprake is van een mengeling van culturen: “Iedereen moet zich welkom en vertrouwd voelen en de wil voor ontmoeting moet er zijn. Ga met elkaar in gesprek en ontdek wat anderen bezig houdt. Je kunt van elkaar leren, maar ook vroeg signaleren als er problemen spelen bij mensen en daarbij hulp bieden.”

Elke doelgroep moet zich aangesproken voelen, dat is voor het bibliotheekteam van cruciaal belang: “Die veelzijdigheid en kruisbestuiving zorgen voor verbindingen die, wanneer iedere organisatie een eigen gebouw houdt, misschien nooit ontstaan.’’ Op die manier gelooft Droste in nieuwe ideeën waar de inwoners van de gemeente Tubbergen baat bij hebben.

Menselijke maat

Droste is dan ook, samen met zijn team, enthousiast over het nieuwe initiatief en ziet het Glashoes als een stimulans voor het welzijn in de gemeente: “In een laagdrempelig multifunctioneel centrum met een fijne sfeer, leren we wat mensen kunnen, waar ze naar op zoek zijn en waar ze goed in zijn. Dat verhoogt het welzijn in onze gemeente en daar zit iedereen op te wachten.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden