Nieuwe naam voor samenwerking gemeente met SWTD en Wijkracht: Schakel

Foto: CC0

De samenwerking tussen verschillende partijen voor welzijn, inkomen, jeugd en zorg is er al wel op de achtergrond, maar dit was tot nu toe onoverzichtelijk door de verschillende mogelijkheden voor inwoners om contact te leggen.

Daar brengt Schakel verandering in, zowel fysiek, telefonisch als digitaal. Vanaf januari 2021 gaat de nieuwe samenwerkingsorganisatie officieel van start. Er wordt nog een website gelanceerd met bijbehorend telefoonnummer en e-mailadres. “Schakel is een plek voor inwoners waar ze met allerlei vragen terecht kunnen. Dit kunnen vragen zijn over gevoelens van eenzaamheid, vragen over huishoudelijke hulp, maar ook over het verlies van werk of wanneer men zich zorgen maakt over iemand”, licht wethouder Ilse Duursma toe.

Met al deze vragen kon de inwoner nu ook terecht bij de verschillende organisaties, maar uit een recente enquête is gebleken dat de vindbaarheid ervan beter kan. In het gemeentehuis in Dinkelland komt ook een vaste locatie waar inwoners binnen kunnen lopen.

Eén plek voor vragen

Een oplossing is gevonden in Schakel. “Schakel is eenduidig, helder en eenvoudig”, geeft directeur Hans Weusthof van de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland aan (SWTD). “We werken al langer nauw samen met andere welzijnsorganisaties en dat heeft ons veel gebracht. Dit deden wij altijd in ‘Wij in de Buurt’. Nu gaan we ook een intensieve samenwerking met de gemeente aan.”

Wij in de Buurt gaat straks op in Schakel. “Zo hebben we uiteindelijk één plek: met vragen ga je naar Schakel en je wordt geholpen”, aldus Weusthof. We zijn er erg enthousiast over en verwachten dat dit echt een meerwaarde heeft voor de inwoners van Dinkelland.”

Cevdet Örnek, directeur Wijkracht, sluit zich hierbij aan. “Met Schakel zetten we samen een volgende stap waarmee het voor inwoners duidelijker wordt en zij de informatie en ondersteuning krijgen die nodig is. We streven naar een samenleving waarin alle mensen mee kunnen doen, meetellen en omzien naar elkaar. Daar denken we met Schakel een goede bijdrage aan te kunnen geven.”

Eerder signaleren

De verwachting is dat door de intensievere samenwerking er ook eerder gesignaleerd kan worden. Dat problematiek sneller in beeld is zodat voorkomen kan worden dat er uiteindelijk sprake is van zware problematiek of dure zorg ingezet moet worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden