Noordoost-Twentse gemeenten vragen mening inwoners over windmolens en zonnevelden

Foto: CC0

Deze week vragen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen via een enquête de mening van inwoners over de duurzame opwekking van energie via de zon of wind.

De reden is het veranderende klimaat en de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. In de energietransitie wordt over heel Nederland per regio vastgelegd hoeveel zonne-energie en windenergie opgewekt moet gaan worden. De gemeentes in Noordoost-Twents staan ook voor deze keuze.

Alle gemeentes in Nederland hebben, vanuit het klimaatakkoord, de opdracht van het Rijk om duurzame energie op te wekken. Noordoost-Twente zal dus eveneens met zonnevelden en windmolens aan de slag moeten, terwijl ze rekening houden met de natuur, het landschap en de totale leefomgeving.

Vragenlijst

In de enquête wordt gevraagd naar verschillende thema’s: hoe denken inwoners over windmolens en zonne-energie? Hoe belangrijk vinden mensen de
energietransitie? En hoe willen inwoners meedoen in de energietransitie? De resultaten helpen de gemeenteraden om de juiste keuzes te maken voor een zorgvuldige energietransitie: eentje die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen.

Via www.energievannoordoosttwente.nl/vragenlijst kan iedereen zich aanmelden. Daarnaast valt bij 15.000 geselecteerde inwoners deze week een persoonlijke uitnodiging op de deurmat. Zij zijn een representatieve afspiegeling van de Noordoost-Twentse bevolking. Eind november worden de resultaten verwacht.

Reacties