Tubbergen Bruist onderzoekt woonwensen van Tubbergenaren

Foto: Gemeente Tubbergen

Om te weten wat Tubbergenaren nu echt graag willen, heeft de woonwerkgroep van Tubbergen Bruist samen met de gemeente inwoners van het dorp via een enquête gevraagd naar hun woonwensen.

Maar liefst 435 inwoners deden hieraan mee. De uitkomsten van de enquête bevestigen wat uit eerdere onderzoeken door gemeente en regionale en landelijke trends op de woningmarkt is gekomen.

Zo bleek dat veel verschillende doelgroepen op zoek zijn naar een nieuwe woning. Er zijn veel jonge huishoudens die hun eerste woning willen kopen en gezinnen die willen doorstromen naar een andere, vaak ruimere woning. Maar ook 55-plussers die op zoek zijn naar een woning waar ze tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen.

Met name de vraag naar appartementen bij starters en 55-plussers is relatief groot.

Tubbergen Bruist

“Tubbergen Bruist vindt het belangrijk dat de inwoners van Tubbergen in Tubbergen kunnen blijven wonen in woningen die zo veel mogelijk overeenkomen met hun wensen”, vertelt Nicole Busscher van Tubbergen Bruist. “Daarom hebben we de woonwensen van onze inwoners opgehaald. Deze hebben we, na een zorgvuldige analyse van adviesbureau Kompanen, met de gemeente gedeeld zodat de gemeente deze informatie mee kan nemen in het woningbouwprogramma.”

Thomas Wigger, eveneens lid van Tubbergen Bruist, vult hierbij aan deze projectgroep van burgers en ondernemers openstaat voor ideeën en graag luistert naar nieuwe initiatieven waaronder op het gebied van wonen.

Voor beiden springen een paar zaken er echt uit. “De inwonenden c.q. starters zoeken voornamelijk een woning in de prijsklasse tot 250.000 euro (38%) en een woning in de prijsklasse tot 300.000 (31%) euro,” vertelt Thomas. “De groep ouderen heeft een sterke voorkeur voor een huurwoning. Het gemak van een huurwoning is een belangrijke reden voor deze keuze. Bij huren hoef je niet meer te zorgen voor het (grote) onderhoud van de woning. Veel ouderen hebben een sterke voorkeur voor een appartement of levensloopbestendige woning in Tubbergen. Ook geven een aantal ouderen aan de behoefte te hebben aan een zorgwoning.”

Woonvisie 2021

Volgens wethouder Erik Volmerink worden de uitkomsten meegenomen bij het opstellen van de Woonvisie 2021 waar de gemeente op dit moment mee bezig is. “Als gemeente zijn we blij met dit initiatief vanuit Tubbergen Bruist. Dit biedt ons inzicht in de woonwensen van onze inwoners en geeft richting bij het beoordelen van woningbouwplannen. De adviezen vanuit Tubbergen Bruist helpen ons om te voorzien in de behoefte van de verschillende doelgroepen.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden