Molens in Fleringen en Vasse voor symbolische euro verkocht

De gemeente Tubbergen verkoopt molens De Mast (Vasse) en Frielink (Fleringen) aan Stichting Landschap Overijssel, iets waarmee volgens het college een duurzame instandhouding als monument en cultureel erfgoed wordt geborgd.

Het beheer, de exploitatie en het onderhoud van molens worden niet gezien als kerntaak van de gemeentelijke organisatie. Daarom is gekozen voor verkoop aan een marktpartij die het beheer en behoud volwaardig op zich kan nemen.

Om te komen tot een soepele overdracht van het vastgoed is nauw samengewerkt met de molenaars. Er is gesproken over de samenwerking met Landschap Overijssel en er is de garantie afgegeven dat de molenaars naar eigen inzicht en inzet het beheer van de molens kunnen voortzetten. Daarbij blijven zij de mogelijkheid behouden om klein onderhoud zelfstandig uit te voeren.

De verkoopprijs bedraagt 1 euro per molen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden