Noaberkracht verruilt Almelo voor Oldenzaal

Foto: CC0

Op dit moment vindt de samenwerking binnen de Participatiewet (bijstand enzovoorts) plaats tussen Almelo, Dinkelland en Tubbergen.

Deze samenwerking loopt in 2022 af. In opdracht van de colleges van Tubbergen en Dinkelland is onderzoek gedaan naar een mogelijke samenwerking met andere gemeenten voor bepaalde taken die voortkomen uit die wet.

Een samenwerking met Oldenzaal is het advies dat uit het onderzoek komt. Vandaar dat de desbetreffende colleges een voorgenomen besluit hebben genomen over deze samenwerking. Uitgangspunt is dat de contacten met inwoners op het gemeentehuis van de eigen gemeente blijven.

De gemeenteraad in Tubbergen buigt zich begin 2021 nog over het voorgenomen collegebesluit. Ook in Dinkelland wordt het voorgenomen besluit met de gemeenteraad gedeeld en daarna volgt een definitief besluit.

Samenwerking

Op financieel niveau en qua takenpakket lijken er tussen Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen geen grote verschillen te bestaan. Wethouder Hilde Berning van de gemeente Tubbergen: “Het voorgenomen besluit om de samenwerking met Oldenzaal te zoeken is met name ontstaan doordat we op eenzelfde manier omgaan met vroegsignalering, preventie en maatwerk binnen de Participatiewet. De gemeente Almelo maakt hierin andere keuzes die iets verder van de gemeenten afstaan.”

“Dit neemt niet weg dat de samenwerking met Almelo altijd naar tevredenheid is geweest”, vult wethouder Ilse Duursma van Dinkelland aan. “We hebben het voorgenomen besluit dan ook in een prettig gesprek met Almelo kunnen toelichten en gaan nu goed kijken naar de mogelijkheden samen met Oldenzaal.”

Ook wethouder Rob Christenhusz van Oldenzaal is enthousiast over de waarschijnlijke samenwerking. “Door samen te werken wordt de uitvoering van backoffice taken voor de Participatiewet minder kwetsbaar. De samenwerking lijkt dan ook een logische stap en past binnen de voorgenomen intentie om op meerdere vlakken samen te werken binnen het sociaal domein in Noordoost-Twente.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden