Impuls voor kleine energieprojecten via Groene Cheque

Foto: CC0

De gemeentebestuur wil een subsidieregeling in het leven roepen die gezien kan worden als ‘aanmoedigingsprijs’ voor mensen om projecten over energietransitie op te pakken en de daarbij opgedane kennis te delen met anderen.

Met zo’n Groene Cheque moet de energietransitie, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord, een extra impuls krijgen. “Op dit moment zijn er groene leges, we hebben het revolverend fonds, de zon op dak actie, maar we hebben nog geen mogelijkheid om kleinere initiatieven te stimuleren op het gebied van energietransitie. Het is goed om te laten zien dat voor ons als gemeente ook de kleinere initiatieven waardevol zijn. We krijgen en geven veel aandacht met betrekking tot grotere wind- en zonprojecten, maar om burgers, kleinere groepen aan te zetten tot actie, zijn ook de kleinere projecten belangrijk. Die kunnen een aanjagend effect hebben. Met deze cheque kunnen we nieuwe initiatieven een financieel steuntje in de rug geven.”

Het totaalbedrag dat het college van burgemeester en wethouders beschikbaar stelt is 30.000 euro. Burgers, bedrijven, kernraden, maatschappelijke instellingen, duurzaamheidscoöperaties en -werkgroepen kunnen zich dan aanmelden voor een bijdrage van maximaal 3.000 euro.

In 2022 moet de regeling een vervolg krijgen, met wederom 30.000 euro aan budget.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden