Dinkelland en Tubbergen willen Twents plattelandsgeluid laten horen in Brussel en Den Haag

Binnenhof in Den Haag
Foto: CC0

Per 1 januari zijn gemeenten Dinkelland en Tubbergen toegetreden tot het netwerk van plattelandsgemeenten: P10.

Met deelname aan dit netwerk willen beide Twentse gemeenten meer aandacht voor de uitdagingen van plattelandsgemeenten bij politici in Den Haag en Brussel.

Deelname aan P10 was voor verantwoordelijk burgmeester John Joosten van Dinkelland en wethouder Erik Volmerink van Tubbergen een logische stap. “Belangenbehartiging en lobby is een heel belangrijk thema. Bovendien noodzakelijk om op de radar te komen en te blijven bij landelijke en Europese politici. We hebben op regionale schaal al het nodige georganiseerd als het gaat om lobby en belangenbehartiging. Maar dat is voor de regio, waarbij belangen zowel stedelijk als landelijk zijn. Met P10 richten we ons echt op onze eigen specifieke uitdagingen als plattelandsgemeenten”, benadrukt Volmerink. “Uiteraard betekent dat niet dat we andere lobbywerkzaamheden op regionale of landelijke schaal achter ons laten. Dit is echt aanvullend”, vult Joosten aan.

P10

In 2008 begon het netwerk met tien gemeenten. Sindsdien is de P10 sterk gegroeid. In ledenaantal én in inhoud. “In de afgelopen twaalf jaar heeft de P10 laten zien dat ze een prettige, toekomstgerichte gesprekspartner is en dat ze een waardevolle en innovatieve bijdrage kan leveren aan de opgaven waar Nederland voor staat. Een leefbaar platteland is nodig om die vraagstukken te kunnen oplossen”, aldus Joosten.

P10 richt zich naast het behartigen van belangen op diverse dossiers zoals stikstof, leefbaarheid, onderwijs en zorg, ook op het delen van kennis. Tussen de aangesloten gemeenten, maar ook met externe partijen.

Twents geluid

Dinkelland en Tubbergen zijn beide lid geworden om het Twentse geluid te laten horen en om op te komen voor de specifieke belangen van plattelandsgemeenten. “Ook Twenterand en Hof van Twente zijn vanuit Twente actief in P10. Met ons lidmaatschap hebben we een stevige inbreng van het Twentse geluid”, licht de Tubbergse wethouder toe. “Bovendien kunnen we via P10 opkomen voor onze specifieke belangen. En die zijn echt anders dan die van de grote steden.”

Er is volgens de heren ook inhoudelijk een aantal redenen om lid te worden. “De financiën van plattelandsgemeenten staan onder druk. Met deelname aan P10 willen we hiermee aan de slag”, sluit Joosten af.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden