Wethouders jeugdzaken: ‘Jongeren houden dit zo niet langer vol’

Foto: Gemeente Tubbergen

Net als 150 andere gemeenten stuurt ook de gemeente Tubbergen een brandbrief naar premier Rutte en het demissionair kabinet over de grote gevolgen die de aanhoudende coronapandemie heeft op de jeugd.

“Er wordt veel van de jongeren gevraagd”, beschrijft wethouder Hilde Berning. “We zien dat het gebrek aan sociale contacten, gebrek aan beweging en het gebrek aan leuke activiteiten haar tol begint te eisen. De jeugd houdt dit niet langer vol op deze manier.””

De wethouders doen de oproep samen met jeugd, deskundigen, hulpverleners en raadsleden. Concreet vragen zij het kabinet om binnen vier maanden een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren, zodat de jeugd weer perspectief krijgt. Er wordt veel flexibiliteit van de jeugd gevraagd, terwijl ook zij te maken hebben met complexe problemen als eenzaamheid, depressiviteit en agressiviteit. Er zijn meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en er is een zorgelijke toename van het aantal zelfmoordpogingen onder jongeren. Met de groeiende hulpkreten van kinderen die buiten beeld raken van scholen en hulpverlening, wordt de urgentie om op te treden steeds groter. De jeugd voelt nu al bijna een jaar de belemmering in hun jonge leven, hun welzijn, groei en ontwikkeling. Het is nu tijd om daar iets aan te doen.

Verantwoordelijkheid van gemeenten

Het zijn de gemeenten die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp. Gemeenten kregen daarom ook extra geld van het Rijk om jeugd tijdens de pandemie te ondersteunen.

De ondertekenende partijen vragen de regering om, samen met gemeenten, jongeren, deskundigen en hulpverleners, een taskforce in te richten en een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren. Én te financieren, met net zoveel urgentie als de economische steunpakketten. Zodat er binnen vier maanden in alle regio’s van Nederland concrete voorstellen zijn waarmee de jeugd kansrijk, veilig en gezond kan en achterstanden kunnen worden hersteld.

Dossier: Corona

Reacties