Multifunctionele accommodaties kunnen nieuwe ‘Sociale Hypotheek’ aanvragen

Roy de Witte bij De Spil in Fleringen
Foto: Provincie Overijssel

Dorpshuizen, kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties kunnen weer op hulp rekenen van de provincie in deze bijzondere tijden, door een beroep te doen op de subsidieregeling voor een zogeheten Sociale Hypotheek.

Het voortbestaan van dergelijke accommodaties wordt beïnvloedt door de financiële gevolgen van de tijdelijke sluiting vanwege het coronavirus. Daarom biedt de provincie Overijssel een subsidie aan, die kan worden afgelost met de inzet van vrijwilligerswerk.

“Je ziet dat de Sociale Hypotheek mensen verbindt en tot actie aanzet”, vertelt gedeputeerde Roy de Witte enthousiast. “De relevantie van multifunctionele accommodaties wordt hierdoor extra benadrukt. Het werk dat dorpshuizen, kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties doen is van grote waarde. Het is een relevant onderdeel van het samenleven in Overijssel. Dat willen we koesteren.”

Hoe werkt het?

Elke accommodatie kan een bedrag aanvragen, die gelijk staat aan het omzetverlies (tot maximaal 15.000 euro) en die net zo hoog is als de maatschappelijke activiteit waard is. Het verleende subsidiebedrag mag naar eigen inzicht worden besteed, zolang het ten goede komt aan de exploitatie.

Als ‘aflossing’ stelt een multifunctionele accommodatie een activiteit voor in samenwerking met vrijwilligers. Dit is aanvullend bovenop de reguliere activiteiten. Een uur vrijwilligerswerk staat voor 15 euro. Vraagt een accommodatie dus bijvoorbeeld 5.000 euro subsidie aan, dan worden er 333 uren vrijwilligerswerk gerekend om de Sociale Hypotheek mee af te lossen.

Dossier: Corona

Reacties