‘Haal politieke plannen over windturbines en zonneparken uit de achterkamertjes’

Stijn Hesselink
Foto: Mark Mensink

Alle politieke partijen in de Provinciale Staten hebben zich achter de oproep van Stijn Hesselink uit Albergen geschaard om toekomstige plannen voor windturbines en zonneparken duidelijker te verduidelijken richting burgers.

Extra bijzonder: Hesselink droeg de unaniem aangenomen motie ‘Visualiseren gevolgen energietransitie’ in het Nedersaksisch voor, naar eigen zeggen een unicum. “De provincie gaat nu gemeenten, die eindverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de plannen m.b.t. windturbines en zonneparken, actief benaderen en (financieel) voorthelpen met het visualiseren van de plannen. Zo krijgen Overijsselaars een eerlijk en duidelijk beeld van de plannen tot plaatsing van windturbines en aanleg van zonneparken, in plaats van dat de plannen in de achterkamertjes besproken worden.”

Overijsselse ondernemers die gespecialiseerd zijn in dergelijke visualisaties moeten volgens Hesselink betrokken worden bij dergelijke processen. “Wat een goede optie zou zijn is dat gemeenten fysieke informatieborden plaatsen bij gebieden waar concrete plannen zijn voor de plaatsing van windturbines of de aanleg van een zonnepark, en dat daarop dan een visualisatie, toelichting en QR-code naar digitale animaties staat. Uiteindelijk ligt die keuze uiteraard bij de gemeenten, maar het is een reële suggestie.”

Hesselink vervolgt: “Persoonlijk hoop ik dat het een eyeopener zal worden voor veel mensen, en dat mensen door middel van de visualisaties gaan inzien wat voor rampzalige gevolgen windturbines en zonneparken hebben voor het Overijsselse landschap.”

De motie werd mede ingediend door Fred Kerkhof van Fractie Mooi Overijssel, Herman Kalter van de SP, Erik Veltmeijer van de PVV, Jan Jonker van de SGP, Anneriek Schönbaum van Groep Schönbaum, Wim Duitman van het CDA en Lex Schukking van de VVD.

Reacties