‘Steeds meer lokale weerstand tegen windturbines’

Foto: CC0

De 209 bezwaren die werden ingediend tegen het voorgenomen windbeleid in Noordoost-Twente, zijn volgens provinciaal politicus Stijn Hesselink uit Albergen (Onafhankelijke Conservatieve Liberalen) een teken aan de wand.

Hij en zijn fractie in de Provinciale Staten van Overijssel zijn fel tegenstander van de plannen tot plaatsing van windturbines en volgen deze ontwikkelingen op de voet. Daarom stellen ze diverse vragen over dit onderwerp.

Volgens Hesselink zijn er, naast de 209 officiële bezwaren, inmiddels in zowat iedere woonkern initiatieven ontstaan om de plannen tegen te houden. Door deze weerstand tegen windturbines is hij van mening dat het provinciebestuur actie moet ondernemen om “plaatsing van windturbines in Noordoost-Twente tegen te gaan, ondanks dat de gemeenten in the lead zijn”.

Regie

Ook vindt hij dat de gemeentes voor een opgave staan die hen boven de pet gaat. Daarom vraagt hij het provinciebestuur om de regie te pakken in de navolgende processen, om te voorkomen dat er te snel en te onzorgvuldig gehandeld wordt. Tevens vraagt hij of het provinciebestuur het met hem eens is dat windturbines niet thuishoren in een Nationaal Landschap zoals Noordoost-Twente.

Hesselink is daarnaast van mening dat de energiewinning beter ergens zoveel mogelijk geclusterd kan worden en niet als ‘confetti’ verspreid over een gebied. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan een plek die al sterk geïndustrialiseerd is, weinig mensen hinder ondervinden van de turbines en de turbines hun rendement halen. Dus niet in Noordoost Twente, waar het daarvoor lang niet hard genoeg waait.”

De verwachting is dat de schriftelijke vragen binnen vier weken beantwoord zullen worden.

Reacties