Gemeentebelangen/VVD hoopt dat sport- en cultuurverenigingen coronacompensatie aanvragen

Noortje Haarman aan de bal
Foto: Foto Visschedijk

Tot en met 31 maart 2021 kunnen verenigingen financiële ondersteuning aanvragen als coronacompensatie, iets dat Gemeentebelangen/VVD wederom onder de aandacht wil brengen.

“Wij maken ons zorgen of iedere vereniging hiervan voldoende op de hoogte is. We doelen hiermee op zowel de sport- als cultuurverenigingen, en dan met name de wat kleinere verenigingen”, aldus fractievoorzitter Noortje Haarman namens de partij.

Het college startte onlangs de Beleidsregel coronacompensatie op, die de mogelijkheid biedt voor een financiële tegemoetkoming t.b.v. verenigingen en cultuurorganisaties die te lijden hebben onder coronamaatregelen. Voor sportverenigingen geldt de TASO/TVS regeling. Haarman: “Wij vangen als GB/VVD-fractie signalen op dat niet alle sport- en cultuurverenigingen hiervan op de hoogte zijn, óf moeite hebben met het invullen van de aanvraag.”

De wethouder gaf aan dat inmiddels de eerste aanmeldingen binnengekomen zijn. Verenigingen die daarover meer informatie willen of eventueel ondersteuning bij het invullen willen, kunnen zich melden bij de gemeente. “Wij zouden de sport- en cultuurverenigingen er nogmaals graag op willen attenderen dat wanneer zij hiervan onvoldoende op de hoogte zijn, zij contact kunnen opnemen met de gemeente. Het zou mooi zijn dat eenieder die hier gebruik van kan maken niet wordt geremd”, aldus Haarman.

Dossier: Corona

Reacties