Particulieren welkom bij gemeentelijke bestrijdingsronde tegen ‘jeukrupsen’

Foto: Mark Mensink

De gemeente Tubbergen gaat de eikenprocessierups dit jaar preventief bestrijden binnen de bebouwde kom en daarom worden eikenbomen twee keer preventief behandeld met een biologische middel.

De gemeente wil het aantal eikenprocessierupsen en de overlast die de dieren met zich meebrengen zoveel mogelijk beperken. Dit kan alleen als de eiken precies op het goede moment worden behandeld. Dit moment vindt plaats wanneer de rupsen uit de eitjes kruipen en dat is weer afhankelijk
van de weersomstandigheden. Naar verwachting gebeurt dat in de eerste helft van april. Een speciaal bedrijf behandelt in die periode de bomen met Xentari.

Mogelijk geluidshinder

Elke eik wordt twee keer behandeld, met een tussenpose van ongeveer twee weken. Wie in een straat met veel eiken woont, kan daar misschien overlast van hebben. De behandeling kan namelijk geluidshinder veroorzaken en af en toe komt het voor dat nevel neerslaat op particuliere tuinen.

Investeren biodiversiteit

De gemeente investeert naast de preventieve behandeling in het vergroten van de biodiversiteit. “We plaatsen op verschillende plekken in de gemeente grote insectenhotels”, laat wethouder Erik Volmerink weten. “Ook stellen we een bermbeheerplan op, zodat het onderhoud van onze bermen ten goede komt aan de biodiversiteit. Daarnaast investeren we in de groene kwaliteit van de openbare ruimte, zodat onze omgeving niet alleen duurzaam, maar ook toekomstbestendig is. Daarbij planten we veel bloeiende heesters en drachtplanten.”

Wegzuigen nesten

Van half mei tot en met juli leven de eikenprocessierupsen in groepen bijeen, waarbij de overlast door hun brandharen het grootst is. De gemeente laat in deze periode de nesten door een gespecialiseerd bedrijf wegzuigen.

Dit gebeurt echter niet overal. Een medewerker van de gemeentelijke buitendienst bekijkt eerst de locatie om te kunnen beoordelen of het nest weggehaald moet worden. Met name drukbezochte locaties of eikenbomen waarin de nesten zich onder 4 meter hoogte bevinden, komen hiervoor in aanmerking. Wie op eigen perceel bomen met daarin eikenprocessierupsen heeft, wordt geadviseerd deskundigen in te schakelen voor de bestrijding ervan.

Informatie en meldingen

Het is nog niet exact bekend wanneer de gemeente Tubbergen start met de bestrijding van de processierupsen. De aanwezigheid van de eikenprocessierups is namelijk afhankelijk van de bladgroei van de bomen.

Wie een privéterrein mee wil laten spuiten met de gemeentelijke bestrijdingsronde kan vóór 7 april contact opnemen met Roelofs Lemelerveld via www.roelofslemelerveld.nl/contact.

Reacties