Gemeentepolitiek als lesstof op Canisius: “Voor herhaling vatbaar”

Een bijzondere les op het Canisius in Tubbergen, waar leerlingen een korte introductie in (gemeentelijke) politiek kregen van raadsleden.

Dinsdagmorgen was voor Marian de Boer (PvdA), Noortje Haarman (Gemeentebelangen/VVD) en Leo Stamsnieder (CDA) een gastrol als tijdelijke docent weggelegd tijdens in totaal viermaal een uurtje maatschappijleer aan vierdejaars examenklassen. Dit wordt normaliter door leraar Patrick Ziegerink gegeven. “Zo’n twee jaar geleden opperde ik in onze gemeenteraad om de jeugd meer te betrekken bij de politiek omdat dit vaak ver van hun af staat. Het idee was om dit in bijeenkomsten te organiseren waarin raadsleden ervaringen uit de lokale politiek deelden en de leerlingen een raadsvergadering na gingen spelen”, legt Haarman uit. “We zijn in deze tijd met een pilot gestart om het een en ander te proberen, de leerlingen gaven allemaal als feedback dat ze deze manier van leren over politiek veel leuker vonden dan uit een schoolboek, ook de docenten zelf waren erg enthousiast.”

Werden zulke lessen eerder in de raadszaal van het gemeentehuis gehouden, ditmaal was het echte leslokaal – vanwege de coronamaatregelen – het decor. Nu was zelfs maar de helft van de klas fysiek aanwezig en keken de anderen digitaal mee. Ziegerink: “Het is altijd goed en leerzaam om leerlingen meer bij de politiek te betrekken. Zeker wanneer er op een andere manier wordt kennis gemaakt door het bezoek van gemeenteraadsleden. Politiek is vaak nog een ver-van-mijn-bed-show voor leerlingen, laat staan de gemeentepolitiek. Daarom mooi om te zien hoe we de politieke betrokkenheid onder jongeren kunnen vergroten.”

Lesprogramma

Na het voorstelrondje is aan de jongelui gevraagd waaraan zij denken bij politiek en werd een kort filmpje van ProDemos bekeken over hoe de Tweede Kamer werkt en wat gemeentepolitiek is.

De scholieren kregen vervolgens drie stellingen voorgelegd die goed aansluiten bij hun eigen leefwereld:

  • In de zomer moet de jeugd overal willekeurig kunnen kamperen
  • De leeftijdsgrens voor alcohol moet weer naar 16 jaar
  • Er moet een centrale fietscrossbaan komen in de gemeente Tubbergen

Ter afsluiting was een quiz die met een mobieltje en het digibord gespeeld diende te worden, waarna de rondvraag volgde in nauw samenspel met de aanwezige raadsleden. De raadsleden vonden het gebeuren zeker voor herhaling vatbaar. “Een mooie gelegenheid om schooljeugd met de politiek in aanraking te laten komen. Met de onderwerpen dicht bij de jeugd blijven, dan komt er wel reactie”, vat Stamsnieder samen. De Boer is het daar volmondig mee eens: “Ik vond het heel erg leuk om te doen en heb aangegeven dat ik er een volgende keer graag weer bij ben.”

Dossier: Corona

Reacties