Meer klachten over gemeentelijke dienstverlening

Foto: CC0

Een webformulier voor het recht om klachten én complimenten in te dienen via de gemeentewebsite heeft afgelopen jaar direct tot resultaat geleid.

Inwoners van de gemeente Tubbergen hebben altijd het recht om klachten in te dienen. In het afgelopen jaar kwam 62% van de klachten online binnen. “Hoe eerder en makkelijker klachten kunnen worden ingediend, hoe groter de kans op een goede en snelle oplossing”, laat het gemeentebestuur weten.

Twintig klachten afgehandeld

In 2020 zijn bij de gemeente Tubbergen twintig klachten afgehandeld. In 2019 was er sprake van vijftien klachten. Die stijging is onder meer te verklaren door de betere zichtbaarheid en laagdrempeligheid van beide gemeenten. Zo zijn er dertien klachten via het webformulier binnengekomen, terwijl die mogelijkheid er in 2019 nog niet was.

Daarnaast zorgden de lockdown en andere coronamaatregelen ook voor extra klachten. De meeste klachten gingen in 2020 over de openbare ruimte (acht), publieke dienstverlening (vijf) en het sociaal domein (vier).

Die toename van klachten wordt als een kans gezien. “De gemeente ziet het niet als een verwijt, maar als iets positiefs. De betrokkenheid van inwoners komt naar voren en de blik kan op een betere toekomst worden gericht. Maar niet alleen de burgers kunnen initiatief tonen, ook de gemeentemedewerkers moeten zich proactief opstellen. Een aanbeveling is dan ook dat zij in de toekomst trainingen krijgen om signalen eerder op te vangen en om beter te bemiddelen.”

Complimenten

Sinds 2020 kunnen inwoners via de gemeentelijke websites ook hun tevredenheid tonen.

Reacties

Cookieinstellingen