Extra coronaregeling voor toeristische bedrijven

Foto: Frans Veelers

De gemeente Tubbergen stelt per 1 juni 2021 een regeling open om activiteiten binnen de toeristische sector mee te ondersteunen.

Met de voucherregeling ‘stimulering toeristische activiteiten’ ondersteunt de gemeente ondernemers en organisaties om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan het toeristisch en recreatief aanbod.

“Met bijna 10% van de werkgelegenheid is de toeristisch sector erg belangrijk voor de gemeente Tubbergen. We bieden ondernemers en organisaties graag de mogelijkheid om nieuwe initiatieven, die onder andere een bijdrage leveren aan de samenwerking binnen deze sector, te ontwikkelen”, aldus wethouder Ursula Bekhuis, portefeuillehouder toerisme en recreatie.

De regeling is vooral bedoeld om nieuwe initiatieven te ondersteunen die een bijdrage leveren aan toerismespreiding in tijd en ruimte, aan de positionering van de gemeente als toeristische trekpleister, of die zorgen voor meer diversiteit in het toeristisch en recreatief aanbod. Wethouder Bekhuis: “Wij merken dat ondernemers, ondanks corona, nog steeds creatief zijn en bruisen van de ideeën. Wij begrijpen ook dat investeren nu voor veel ondernemers lastig is. Met deze regeling hopen wij hen toch te enthousiasmeren om aan de slag te gaan, door als gemeente ons steentje bij te dragen.”

Diversiteit toeristisch aanbod

De verwachting is dat het toerisme de komende jaren nog flink gaat groeien in Twente en daarmee in Tubbergen. Dit is goed voor de economie en bedrijven, maar het brengt tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee voor de leefomgeving en het landschap. “De gemeente Tubbergen werkt aan het behoud van een goede balans tussen de hoeveelheid toeristen en het woonplezier voor inwoners. Ondernemers een steuntje in de rug geven om activiteiten te ontwikkelen hoort daar bij”, vindt wethouder Bekhuis.

Aanvraag en meer informatie

Ondernemers en organisaties kunnen tot en met 15 juni 2021 een aanvraag indienen. Voor meer informatie over de voucherregeling zie https://www.tubbergen.nl/toeristische-voucherregeling-tubbergen.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij toeristisch consulent Ilse Nijmeijer ([email protected] of 06-23510098).

Reacties