Tubbergenaren aan de slag met het Preventieakkoord

Foto: Gemeente Tubbergen

Op 7 juni heeft wethouder Hilde Berning haar handtekening gezet onder het Preventieakkoord.

In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken van meer dan 70 organisaties en maatregelen die de Rijksoverheid neemt. De gemeente Tubbergen heeft een lokaal preventieakkoord opgezet, dit is dé kans om als gemeente meer in te zetten op gezondheidspreventie. Het uitgangspunt hierbij is dat het lokale preventieakkoord door de samenleving gedragen wordt. Het bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.
Daarnaast is er ruimte om in te zetten op achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid.

Naast de gemeente hebben onder andere organisaties uit de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs het Preventieakkoord ondertekend. Zij vertegenwoordigen een groot deel van de inwoners. Met de ondertekening door alle partners is de basis gelegd voor een door de samenleving gedragen lokaal Preventieakkoord, waarvan de gemeente één van de partners is.

Eén van de vervolgstappen is nu het aanvragen van subsidie zodat er financiële ruimte is om uitvoering te geven aan de actiepunten. Daarnaast is het uitganspunt dat het preventieakkoord aansluit bij het al bestaande sport- en beweegakkoord.

Preventie op verschillende thema’s

“We vinden het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Tubbergen lekker in hun vel zitten, zowel fysiek als mentaal”, aldus Hilde Berning. “Daarom gaan we preventief aan de slag met verschillende thema’s, te weten: drugs, alcohol, roken en overgewicht.”

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekten in Nederland. De afspraken in het Preventieakkoord hebben gevolgen voor iedereen in Nederland en dus ook in de gemeente Tubbergen.

Wethouder Berning is blij dat de uitvoering gaat beginnen: “Ik ben overtuigd dat we met de uitvoering van het Preventieakkoord een goede eerste stap gaan zetten met betrekking tot positieve gezondheid. Ik ben blij dat we nu gaan starten met dit Preventieakkoord en er zoveel verschillende partijen aan meewerken.”

Reacties