‘Coronapandemie zorgde voor meer huishoudelijk afval’

Wethouder Erik Volmerink bij afvalbakken
Wethouder Erik Volmerink bij afvalbakken
Foto: Gemeente Tubbergen

Niet alleen landelijk nam het aantal kilo restafval afgelopen jaar per inwoner toe, uit de grondstoffenmonitor 2020 van ROVA blijkt dat er ook in de gemeente Tubbergen sprake is van een kleine toename.

Waar in 2019 nog sprake was van 64 kg restafval per inwoner, laat de grondstoffenmonitor voor 2020 een gewicht van 67 kg zien. Terwijl in Twente de ambitie uitgesproken werd om in 2030 de hoeveelheid restafval terug te brengen tot 50 kg per inwoner, is er blijkbaar toch sprake van een lichte stijging.

Meer huishoudelijk afval

Wethouder Volmerink wijt die lichte stijging onder andere aan de coronapandemie: “We zijn vaker en langer thuisgebleven in 2020. Daarom is het geen verrassing dat de hoeveelheid huishoudelijk afval toeneemt. Daarnaast scheiden inwoners van Tubbergen hun grof tuinafval (GTA) beter. Ook is er een hogere afkeur van pmd afval, door nieuwe afspraken met het recyclingbedrijf Nedvang.”

In Nederlandse gemeenten ligt het scheidingspercentage van afval op 73%. In de ROVA-gemeenten ligt dat percentage gemiddeld op 83%. Tubbergen blijft met 80% net iets achter op dat gemiddelde.

Ook ligt de afvalstoffenheffing in de gemeente Tubbergen (128 euro per jaar) aanzienlijk lager dan het gemiddelde in Nederland (263 euro per jaar).

Pmd en gft

Er is een daling van het ingezamelde pmd (bijvoorbeeld plastic flessen, blikjes en drinkpakken) per inwoner in 2020. Waar in 2019 nog 37 kg per inwoner werd ingezameld, is dit gewicht in 2020 gezakt naar 22 kg. Dit komt mede doordat soort afval vaker werd geweigerd.

De hoeveelheid gft-afval per inwoner nam in 2019 dan weer een klein beetje toe, van 168 kg naar 173 kg in 2020.

“Ik ben benieuwd naar de cijfers van volgend jaar”, zegt wethouder Volmerink. “Zoals iedereen weet was 2020 geen standaard jaar en daardoor kan er een vertekend beeld ontstaan in de grondstoffenmonitor. Desondanks blijft het voor ons allemaal belangrijk om bewust bezig te zijn met het scheiden en produceren van afval. Als we dat doen, dan weet ik zeker dat we volgend jaar gezamenlijk weer dichterbij de ambitie van Afvalloos Twente komen.’’

Dossier: Corona

Reacties

Cookieinstellingen