Glashoes voorlopig gepauzeerd: “Alle opties nog open”

Foto: Gemeente Tubbergen

Alle voorbereidende werkzaamheden door de ambtelijke organisatie voor de ontwikkeling van het Glashoes zijn per direct op pauze gezet.

Tegelijk met de benoeming van Trees Vloothuis als wethouder is haar bestuursopdracht door de gemeenteraad geformuleerd. Hierin staat dat er “een pas op de plaats” gemaakt moet worden over de vervanging van het huidige gemeentehuis. “Ik ga alles wat er sinds 2012 is gezegd, geschreven en besloten rondom de gebiedsontwikkeling van het centrum van Tubbergen onder de loep nemen”, aldus wethouder Vloothuis. “We gaan met alle betrokken partijen in gesprek om te kijken of we allemaal nog steeds achter alles staan wat toen is bedacht. Daarnaast vind ik dat we moeten kijken wat er nog meer mogelijk is in de kern van het dorp. Daarbij worden ook inwoners betrokken.”

De wethouder is van mening dat een goede samenwerking tussen sociaal maatschappelijke- en culturele organisaties en de gemeente van belang is. “We gaan zeker bekijken op welke manieren we dit samen kunnen voegen. Wat de raad betreft staan alle opties nog open.”

Zowel de centrumontwikkeling als het Glashoes is een traject dat de gemeente in samenwerking met veel partijen uitvoert. De gemeente wil dit nu heroverwegen. Dat betekent dat dit overlegd moet worden met die samenwerkingspartners. Daarom gaat de wethouder zo spoedig mogelijk met hen in gesprek. “Het ‘on hold’ zetten van het Glashoes is nu echt nodig vanwege de politieke en maatschappelijke situatie. Het komt maar eenmaal in de zoveel jaar voor dat je de kans krijgt om een centrum opnieuw te ontwikkelen. Bovendien staat een gebouw er voor 40 jaar, dan moeten en kunnen we ons nu een paar maanden vertraging veroorloven. Het is belangrijk om het vervolgens op een manier te doen waarmee iedereen tevreden is, ook onze toekomstige generatie. Maar we gaan het samen doen, daarbij hebben de betrokken partijen een belangrijke stem.”

Reacties

Cookieinstellingen