Boeren en gemeentes maken bedrijfsplan voor productie groengas

Foto: CC0

De productie van groengas kan in Noordoost Twente wellicht een forse bijdrage leveren aan een succesvolle energietransitie.

Groengas, dat aardgas een-op-een kan vervangen, wordt gemaakt van biogas en via het bestaande aardgasnetwerk verspreid. Het is daarmee mogelijk dé oplossing voor plattelandskernen en woningen in het buitengebied die niet betaalbaar op een andere manier van het aardgas af te halen zijn. Daarom willen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen samen investeren in onderzoek naar de haalbaarheid en vorm van een productiebedrijf voor groengas.

Groengas is een opgewerkte vorm van biogas en kan relatief eenvoudig worden gewonnen uit bijvoorbeeld mest. “Noordoost-Twente, met zijn landelijke gebied en vele boerenbedrijven heeft zo veel koeienmest dat we een groot deel van de woningen en de bedrijven in onze regio er mee kunnen verwarmen. Hier ligt dus een prachtige kans”, zegt wethouder Ben Blokhuis.

Warmtevisie

Uit de warmtevisie,, die voor de vier Noordoost-Twentse gemeenten is opgesteld, blijkt dat veel van de bebouwing in de kleine kernen en in het buitengebied van vóór 1992 dateert . Het overgrote deel van deze gebouwen kan niet betaalbaar ‘all electric’ worden verwarmd, met bijvoorbeeld een warmtepomp. Ook een groot warmtenet kan niet rendabel worden aangelegd, door de lage bebouwingsdichtheid.

“Daarom willen we heel graag de succesformule voor een groengasbedrijf helpen ontwikkelen. Zowel vanuit duurzaamheidsoogpunt als uit financieel oogpunt biedt groengas kansen, die we niet kunnen laten liggen, stelt Blokhuis namens de vier gemeenten.

Verdienmodel kleine boeren

In en buiten Twente zijn er al diverse initiatieven voor kleinschalige samenwerking om biogas te maken. In Noord-Deurningen ligt de kans om een succesvol voorbeeld te ontwikkelen, samen met de boeren van coöperatie IJskoud. Dat wordt gevormd door zes melkveehouders die al biogas winnen uit koeienmest en dit rechtstreeks leveren aan het bedrijfsleven.

Uit onderzoek blijkt dat gezamenlijk groengas produceren uit hun biogas (nog) rendabeler kan zijn. Het biogas gaat dan via een ondergrondse leiding naar een opwerkinstallatie, die er groengas van maakt. Het groengas wordt direct in het bestaande aardgasnetwerk gepompt. Het hoeft dus niet opgeslagen te worden. Aanpassingen van leidingwerk of verwarmingsketels zijn niet nodig. Blokhuis: De opzet is veelbelovend, maar heeft ondersteuning nodig.”

Bedrijfsplan

Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen gaan nu samen met een afvaardiging van de boeren en het Energiefonds Overijssel een bedrijfsplan maken voor een nieuw productiebedrijf voor groengas. Momenteel wordt met Cogas gesproken over hun rol in het toekomstige groengasbedrijf. “Als we het recept vinden om dit goed te organiseren, kan dit binnen onze eigen gemeenten maar ook verder in Nederland worden uitgerold. Dan kunnen we meer van dit soort kleinschalige ‘groengas hubs’ ontwikkelen”, vertelt Ben Blokhuis. “Hoe mooi zou dat zijn, als we in de toekomst het aardgas vervangen door groengas, geproduceerd door de boerenbedrijven in onze eigen regio. De energietransitie is een enorme opgave. Als zich dan zo’n mooie kans voordoet dan ligt er een rol voor overheden om hun verantwoordelijkheid te nemen en zo’n initiatief veilig te stellen.”

Als het bedrijfsplan er ligt, beslissen de gemeenten of ze het gezamenlijke groengasbedrijf daadwerkelijk willen en kunnen oprichten. De provincie Overijssel ziet de potentie van de pilot ook en kijkt daarom met interesse mee.

Reacties