Buren stropen mouwen op voor metamorfose van speeltuin de Heidehof in Langeveen

Als een magneet worden kinderen van alle leeftijden ernaartoe getrokken: het spiksplinternieuwe speeltuintje de Heidehof aan de Weuststraat is zonder twijfel een aanwinst voor de wijk en zelfs voor het dorp Langeveen.

De kabelbaan, de schommels, de rolstoeltoegankelijke zandbak en de picknicktafels zijn het resultaat van burgerparticipatie. Buurtbewoners namen het initiatief om van vergane glorie een veelzijdige speelplek te maken. Ondersteund door de gemeente Tubbergen en procesbegeleiders van LaSisa stroopten zij de mouwen op.

Sinds april is de speeltuin in gebruik. Maar vanwege de coronamaatregelen werd het openingsfeestje doorgeschoven naar afgelopen vrijdag. Wethouder Erik Volmerink en een aantal buurkinderen hadden de eer om het lintje door te knippen.

Buren pakken de handschoen op

De eerste stap naar speeltuin de Heidehof werd in het voorjaar van 2019 gezet. Bureau LaSiSa werd door de gemeente Tubbergen ingehuurd en deed een onderzoek naar de leefbaarheid. Hieruit kwam naar voren dat bewoners van de Weuststraat hun verouderde wijk graag wilden opknappen. Samen met Contactpersonen Openbare Ruimte (COR) Jan Busscher en Alfons Hottenhuis van de gemeente Tubbergen gingen zij aan de slag. Naast de verharding en het groen, is naar groot genoegen van de 20 buurtkinderen ook de speeltuin aangepakt. Plaatselijke ontwerpster Judith Plantinga maakte het ontwerp voor de speeltuin, met als resultaat een ontmoetingsplek voor jong en oud.

De gemeente pakte de verharding en het groen aan met budget vanuit het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG). “Voor de herinrichting van de speeltuin wezen we de buurt op burgerparticipatie”, vertelt Busscher. “Wij faciliteren, stimuleren en motiveren, maar de bal ligt bij de initiatiefnemers.”

Inwoners Luuk Oude Hendriksman, Pascal Paus en hun partners Liseth en Annemiek besloten de handschoen op te pakken en werden de kartrekkers. De fysieke bijdrage vanuit de bewoners bleek enorm te zijn. “Er is veel werk verricht”, zei wethouder Volmerink tijdens het openingsfeest. “Een aannemer plaatste de grote toestellen, maar veel werk werd door de vrijwilligers gedaan. Gedurende het hele traject was er een goede samenwerking en prettig overleg vanuit de vrijwilligers met de aannemer en de gemeente. Dankzij burgerparticipatie kunnen dit soort mooie resultaten dan ontstaan.”

Meer dan samen werken

“Alles wat we zelf konden, deden we zelf”, laat Annemiek weten. “Er kwam een buurtapp waarin we lieten weten wanneer er gewerkt werd. En voor elke zaterdag waarop hulp nodig was, meldden zich spontaan tien tot vijftien buren. Zowel om te helpen klussen als koffie te zetten of gehaktballen te maken. De saamhorigheid was groot.” Luuk vult aan: “Zelfs buren waarvan de kinderen al veel ouder waren, hielpen mee. Een buurman die nog niet zo lang in het dorp woont, zag het participatieproject als een mooie gelegenheid om dorpsgenoten te leren kennen. Er is hard gewerkt en het was ook nog eens een heel gezellige tijd.”

Dat hebben Simone Boerkamp en Saskia Croes van LaSisa ook zo ervaren. Zij ondersteunden, coachten en begeleidden de buurt onder meer door cohesie te stimuleren en subsidies aan te vragen. “Dit soort projecten zijn een typisch voorbeeld van noaberkracht”, zegt Saskia. “Mensen komen in contact met elkaar en daar kan veel meer uit voortkomen. Daarom zetten wij in op de eigen kracht van mensen. Deze buren hebben een fantastisch eindresultaat behaald. We gaan het regelmatige contact zeker missen.”

Van bootcamp en fysiotherapie tot rustpunt

Met acht verschillende spelonderdelen – onder andere een kabelbaan, een kruipduiker en een balanceerparcours – biedt speeltuintje de Heidehof vertier aan diverse doelgroepen. Daarbij is tevens aan mindervaliden gedacht. Zo zijn de zandbak en het zandmijnfestijn rolstoelvriendelijk ingericht. En de initiatiefgroep trok de functionaliteit nog breder. “We hebben contact gehad met onder meer de buurtsportcoach en fysiotherapie Langeveen”, informeert Annemiek. “Zij kunnen eveneens gebruik maken van de toestellen. Er is hier ondertussen al eens een bootcamp gehouden. Ook met de Dorpsraad Langeveen is er een samenwerking. Een van de Dorpsommetjes loopt namelijk langs speeltuin de Heidehof. De twee picknicktafels die we plaatsten kunnen als rustpunt worden gebruikt.”

Zelfs de picknicktafels zijn door buren vervaardigd. “Standaard picknicktafels vonden we niet mooi”, legt Pascal Paus uit. “Luuk en ik werken bij de lokale houthandel en maakten de banken zelf.” Van LaSisa en de gemeente kreeg de buurt de twee schaduwdoeken cadeau en palen om de doeken aan te bevestigen. “Voor aanvang zijn de wensen vanuit de buurt geïnventariseerd waarna er een schets is gemaakt.”, vervolgt Pascal. “Het is precies zo geworden als we wensten.”

Reacties