Herinrichting entree Fleringen ludiek en feestelijk afgerond

Foto: Gemeente Tubbergen

Met de afronding van het project dat de entree van Fleringen heringericht is een grote wens van de dorpsbewoners gerealiseerd.

De aanpassingen aan de dorpsentree bevorderen de verkeersveiligheid en de nieuw aangelegde borders verfraaien de kern. “Geweldig aanzien van Fleringen”, vatte een inwoner samen. Het over de Oldenzaalseweg gespannen lint werd niet doorgeknipt, maar met twee oude trekkers doormidden gereden. Het stralende weer maakte het feestje van de officiële opening voor de genodigden helemaal compleet.

Na een welkomstwoord van voorzitter Tonny Busscher van de Fleringer dorpsraad opende hij samen met wethouder Erik Volmerink de vernieuwingen. Eerstgenoemde prees alle betrokkenen met de uitvoer en het uiteindelijke resultaat. Ook wethouder Volmerink sprak vol trots over de kracht en getoonde vastberadenheid. “Veiligheid, duurzaamheid en groen geven het dorp een mooier aanblik. Dank aan de betrokken partijen en voor de goede samenwerking om dit mooie project te verwezenlijken.”

Verbinding met de omgeving

Door de aanpassingen sluit het dorp beter aan bij de directe omgeving en is het aantrekkelijker voor recreatie en toerisme. De entree maakt landschappelijk verbinding met landgoed Herinckhave, de Kroezeboom en de Fleringer es. Door een lus met het Kerkepad is het voor de inwoners mogelijk een dorpsommetje te maken. Een toeristisch informatiepunt informeert over 35 nabijgelegen eeuwenoude erven.

Verbetering van de veiligheid was ook een van de wensen van de inwoners. Door het verloop van een rechte weg aan te passen naar een ietwat ‘kronkelige’ wordt het verkeer gedwongen vaart te minderen. Ook aan klimaatverandering met piekbuien en hevige regenval is gedacht; verbeterde afwatering moet toekomstig wateroverlast voorkomen.

Om het aanzien bij het binnenrijden te verfraaien is de entree voorzien van nieuwe bestrating, duurzame (led) verlichting en meer groen. Volgens dorpsraadvoorzitter Busscher is het geheel een opsteker en een impuls voor verdere verbeteringen. “Fleringen ontwikkelt een volwaardige dorpskern, op naar de volgende fase.”

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen

De aanpak van deze dorpsentree is het eerste project uit het MAT (Maatschappelijk Akkoord Tubbergen). De provincie Overijssel en de gemeente Tubbergen hebben het grootste deel van de herinrichtingskosten betaald. Lokale ondernemers en de kerk droegen ook financieel bij.

Reacties