Centrumplan Tubbergen: Verdegaalhal alsnog in beeld als locatie voor ‘Glashoes’

Foto: Gemeente Tubbergen

Deze zomer heeft wethouder Trees Vloothuis onderzocht wat er in de afgelopen jaren allemaal gedaan is rondom het proces van het Glashoes: inwoners werden hierbij betrokken, de raad heeft een aantal besluiten genomen en er is een voorlopig ontwerp gemaakt.

Desondanks staat het Glashoes nu ‘on hold’. “Toch moet er wat gebeuren om het centrum van het dorp Tubbergen levendig te houden voor de toekomst”, stelt de wethouder. “Daarom gaan we met ons allen een paar stappen terug en kijken we wat we nu eigenlijk precies willen met deze dorpskern. En dat doen we zoveel mogelijk samen met onze inwoners.”

Opgaven

Volgens de wethouder heeft het dorp te maken met een paar grote opgaven. “Ten eerste heeft een aantal maatschappelijke en culturele organisaties aangegeven meer en beter samen te willen werken. Daarvoor hebben zij vierkante meters nodig”, zegt ze. “Daarnaast is er vanuit de samenleving al jaren de roep om meer levendigheid op het Raadhuisplein en in het centrum. En tot slot, ook niet onbelangrijk, moet er geïnvesteerd worden in een efficiënte en duurzame werkruimte voor de ambtenaren en het gemeentebestuur, want het oude gemeentehuis is echt helemaal op. Hoewel in de afgelopen jaren vooral gekeken is naar de locatie van het huidige gemeentehuis, moet ook de plek van de Verdegaalhal opnieuw worden ingericht. We gaan daarom veel breder kijken dan tot nu toe gedaan is en nemen beide locaties hierin mee. We werken toe naar een basisvisie met kaders en uitgangspunten.”

Centrumberaad Tubbergen

Hiervoor wordt een nieuw proces gestart onder de naam ‘Centrumberaad Tubbergen’. “Wij gaan in dit proces uit van de drie kernwaarden die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Dat zijn de begrippen ontmoeting, dienstverlening en gastvrijheid”, vertelt ze. “Die kernwaarden klinken heel mooi, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? Hoe zien wij ontmoeting? Wat is er nodig aan dienstverlening en voor wie of wat willen we gastvrij zijn? Voor we beginnen met plannen maken, moeten we eerst die zaken duidelijk hebben. En willen we zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente betrekken. We nodigen iedereen uit om een online vragenlijst in te vullen, waarin we meer willen weten over die kernwaarden en wat we daarmee willen.”

Daarnaast worden er ‘werksessies’ georganiseerd, waarbij inwoners het ook met elkaar hebben over deze zaken.

Faciliteiten

In de gemeente wordt gewerkt volgens Mijn Dorp 2030, waarbij elk dorp zelf nadenkt over de toekomstige leefbaarheid van haar kern. Strikt genomen zouden voor Tubbergen de inwoners van dit dorp aan zet zijn, maar de wethouder ziet dat breder. “De gemeente Tubbergen bestaat uit negen kernen, waarvan het dorp Tubbergen de grootste is en een aantal faciliteiten bezit die belangrijk zijn voor alle inwoners. Denk daarbij aan het gemeentehuis, het consultatiebureau, de middelbare school, de bibliotheek, het welzijnswerk, een verzorgingstehuis en een flink aantal winkels en horeca”, zegt ze. “Dat betekent dat het dorp Tubbig een belangrijke kern is voor de hele gemeente. Iedereen heeft hier vroeg of laat iets te zoeken. Dat is de reden waarom we nadrukkelijk alle inwoners bij dit proces willen betrekken.”

Brede blik

“Het Glashoes staat ‘on hold’. We willen de plannen die er nu liggen dus even helemaal loslaten en met een hele brede blik naar het totale centrum kijken”, benadrukt Vloothuis. “Het uiteindelijke doel is dat er een breedgedragen plan ontstaat waarin in elk geval de drie genoemde opgaven (meer samenwerking, meer levendigheid en een onderkomen voor de gemeente) zijn verwerkt. Over dat plan zal uiteindelijk de gemeenteraad, onze gekozen volksvertegenwoordigers, een definitief besluit nemen.”

Op basis van dit plan wordt uiteindelijk ook een besluit genomen over het vervolg van het Glashoes.

Reacties

Cookieinstellingen