Groene handjes uit de mouwen in Albergen op Nationale Boomfeestdag

Duizenden groene handjes in Nederland hebben vandaag geholpen met het planten van bomen.

In de gemeente Tubbergen mochten de leerlingen van basisschool Kadoes hun handen uit de mouwen steken om bomen te planten in Albergen.
“Wat een heerlijke dag is de Nationale Boomfeestdag. Honderden kinderen steken hun groene handjes uit de mouwen om stil te staan bij de natuur. Dankzij deze dag wordt er nagedacht over de biodiversiteit die we in de gemeente Tubbergen zeer belangrijk vinden”, laat wethouder Erik Volmerink weten.

Daaropvolgend vertelt Alfons Hottenhuis (contactpersoon openbare ruimte): “Helaas hebben een tal van dieren en planten het moeilijk. Om de biodiversiteit te vergroten, moeten wij dus op een andere manier met onze omgeving omgaan. Lokale groen- en natuurverenigingen en onze gemeente zetten zich hier samen voor in. De Nationale Boomfeestdag is een mooi moment om hierbij stil te staan.”

Het dagprogramma

De leerlingen van basisschool Kardoes in Albergen hebben vanmorgen een presentatie in de klas gehad door Alfons Hottenhuis vanuit de gemeente Tubbergen en de natuurvereniging over natuur en bomen. Vervolgens gingen ze gezond op de fiets naar de plantlocatie op de kruising bij de Hagweg, Kemnaweg en Stamhoeksweg waar wethouder Volmerink de leerlingen vertelde over het belang van bomen planten en educatie.

Aansluitend werden de bomen geplant door de leerlingen, onder toeziend oog van natuurcoaches en uitvoerders van de gemeente Tubbergen. Om de dag nog even af te sluiten hebben de leerlingen op school de kans gekregen om hun eigen boom op te tuigen met natuurproducten. De boom heeft vervolgens een prominente plek gekregen in de school.

Nationale Boomfeestdag werd georganiseerd door verschillende partijen namelijk; gemeente Tubbergen, Vereniging Natuur en Bijen Tubbergen, Natuur- en vogelwerkgroep De Grutto en basisschool Kadoes Albergen. “We hebben samen een mooie dag georganiseerd en de gemeente Tubbergen is weer tientallen bomen rijker”, vertelt wethouder Volmerink.

Iedereen een boom

In november 2018 nam Provinciale Staten van Overijssel een bijzondere motie aan: plant één boom per inwoner, oftewel 1,1 miljoen extra bomen in Overijssel. Met het project ‘Iedereen een boom’ geeft de provincie samen met Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel invulling aan
deze motie.

Met dit project stimuleert de provincie inwoners om nieuwe bomen te planten. Met oog voor het landschap, inzet op kringloopeconomie, betere omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2, en de provincie gelijk zo mooi mogelijk in te richten. De Nationale
Boomfeestdag draagt hier aan bij.

Reacties

Cookieinstellingen