Tubbergen wil in top 5 van toegankelijkste gemeenten van Nederland

De gemeente Tubbergen heeft in 2020, onder meer samen met het Gehandicaptenplatform, het VN-Verdrag ‘Iedereen doet mee’ ondertekent.

In dit verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking vastgelegd. Het is ondertekend door diverse gemeenten, stichtingen en verenigingen. Het stimuleert dat op lokaal niveau verbeteracties worden opgepakt. Eén van de vervolgacties voor de gemeente Tubbergen was een onderzoek naar de bruikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de openbare gebouwen.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door het Gehandicaptenplatform Tubbergen. Zij hebben een bezoek gebracht aan maatschappelijke organisaties zoals scholen, multifunctionele accommodaties en sporthallen. Hier keken zij hoe de toegankelijkheid verbeterd kon worden.

Wethouder Hilde Berning: “Als gemeente Tubbergen vinden we het belangrijk dat al onze inwoners zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving. Die wens zetten we samen met betrokken partijen om in concrete acties, zoals het toegankelijker maken van maatschappelijk vastgoed. Dit blijft een thema op onze agenda, want we hebben ons als doel gesteld om in 2025 tot de meest toegankelijke gemeenten van Nederland te behoren.”

Resultaten

Het resultaat van het onderzoek werd op vrijdag 11 februari door voorzitter Leo Stamsnieder overhandigd aan wethouder Hilde Berning in het Eschhoes in Vasse. In het rapport geeft het Gehandicaptenplatform Tubbergen aan dat de openbare gebouwen in de gemeente al goed op weg zijn. Ook worden de verbeterpunten in het rapport beschreven. Het Gehandicaptenplatform Tubbergen heeft ook een aantal aanbevelingen aan de gemeente gedaan. Zo willen zij graag één contactpersoon bij de gemeente die dient als aanspreekpunt voor bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor organisaties en instanties.

Verder wil het Gehandicaptenplatform Tubbergen graag adviseren in het vervolgproces. En bijvoorbeeld betrokken worden bij alle nieuwbouw- en verbouwplannen in de openbare ruimte of van openbare gebouwen. Daarnaast zien ze ook graag dat er jaarlijks een budget vrijkomt waarmee openbare gebouwen een start kunnen maken om het gebouw toegankelijker te maken.

Ook de voorzitter van het Eschhoes, Ronny Booijink, is enthousiast: “Wij willen graag aan de slag met de aanbevelingen en het Eschhoes inclusiever maken, zodat het toegankelijk is voor alle inwoners.”

Een vervolgonderzoek volgt in februari en maart 2022.

Reacties

Cookieinstellingen