Wisseling van de wacht tussen burgemeesters Jon Hermans en Wilmien Haverkamp

Foto: Gemeente Tubbergen

Na bijna 5 maanden ziekte keert burgemeester Wilmien Haverkamp vol energie terug in Tubbergen.

De ontvangst voelt voor haar als een warm bad: “Ik kijk er vooral naar uit om weer in gesprek te gaan met onze inwoners, dat heb ik echt gemist!” Waarnemend burgemeester Jon Hermans heeft Tubbergen bestuurlijk draaiende gehouden tijdens haar afwezigheid: “Ondanks de korte periode, heb ik me heel erg thuis gevoeld in Tubbergen. Een hele betrokken gemeente.” De wisseling van de wacht van deze twee burgemeesters is een mooi moment om even stil te staan bij de ontwikkelingen in Tubbergen op de vooravond van de verkiezingen.

Jon Hermans heeft vaker gewerkt als waarnemend burgemeester, maar meestal vanwege een andere aanleiding. Bijvoorbeeld bij een fusie of als tussenfase, voordat een nieuwe burgemeester aantreedt. “Het is best bijzonder, om waarnemend burgemeester te zijn, terwijl je zeker weet dat de voorganger terugkomt”, vindt Jon Hermans. “Je weet vooraf, het is een tijdelijke positie. Wilmien Haverkamp is altijd de echte burgemeester geweest. Ik wilde daarom ook graag haar voetsporen volgen en aansluiten bij haar kijk op de samenleving. Dus je gaat verder in de bestuursstijl die past bij de gemeente, maar ik kreeg gelukkig ook ruimte om aan te jagen, een kritische noot te plaatsen en processen te verbeteren. Dat hoort ook bij de rol van een burgemeester natuurlijk. Maar de verbinding met de samenleving, dat is de rode draad geweest die ik heb willen voortzetten in de periode dat zij er niet was.”

En die rode draad wil de terugkerende burgemeester graag weer voortzetten. Wilmien Haverkamp voelt zich weer helemaal fit en kijkt er vooral naar uit om de inwoners weer te ontmoeten: “Als burgemeester heb ik het voorrecht om mensen te bezoeken die bij bijvoorbeeld hun 50-jarig jubileum. Niet iedere burgemeester doet dat nog, maar ik kan daar enorm van genieten. Vaak zijn 3 generaties van de familie bij dat bezoek aanwezig en je hoort dan echt wat er leeft bij de inwoners. Dat is voor mij zo waardevol, want dan kun je werken aan hetgeen er toe doet in onze maatschappij.” Een andere voedingsbodem vanuit samenleving is de samenwerking met de kinderburgemeester en de kinderraad. “Zij zijn de volgende generatie en denken nu al mee over thema´s die leven, zoals onderwijs, wonen, werken, een veilige leefomgeving, sport, cultuur en armoede.”

Volgens Jon Hermans heeft Tubbergen de laatste jaren flinke stappen gezet. “De gemeente heeft een bestuursstijl ontwikkeld waarbij ze dicht bij de inwoners staat. Daar hoort een luisterend oor bij. Tubbergen trek gezamenlijk op met de inwoners en wil de kracht van de samenleving optimaal inzetten. Dat past helemaal in deze tijd, maar kan soms ook zorgen voor knelpunten. Het helpt als de kaders waarbinnen we samen met onze omgeving aan de slag gaan, helder zijn. Dan is het mogelijk om de juiste keuzes te maken voor initiatieven die passen in een visie en activiteiten te kunnen toetsen aan beleid.”

Vraagstukken samen aanpakken

“Gemeente Tubbergen wil de leefbaarheid in dorpen behouden, maar we zullen ook verschillende pittige opgaven tegenkomen”, vervolgt Wilmien Haverkamp. “Grote vraagstukken die we alleen samen met onze inwoners kunnen aanpakken. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. De belangrijkste voorwaarde is, dat we er zijn voor elkaar, dat we naar elkaar omkijken en gezamenlijk die vraagstukken aanpakken. Daarbij mogen we van mening verschillen. Het is de kunst om in gesprek te blijven, met respect voor elkaars standpunt.”

‘Ontmoeten en vernieuwen’, dat is de essentie waar burgemeester Haverkamp de komende jaren graag verder aan wil werken. “We hebben de afgelopen jaren een samenwerking met onze omgeving opgebouwd en ik hoop dat we dat verder kunnen doorontwikkelen de komende bestuursperiode. Samenlevingsgericht werken vraagt om bestuurlijk lef en is zeker niet hetzelfde als alles over de schutting gooien bij de samenleving. We moeten kijken wat een samenleving zelf kan en wil doen en hulp bieden waar nodig. Als gemeente willen we het organiserend vermogen stimuleren en gebruik maken van de denkkracht in de samenleving. De manier waarop we dit vormgeven, dat is ook aan de nieuwe gemeenteraad.”

Jon Hermans heeft geprobeerd de dynamiek van Tubbergen in korte tijd eigen te maken. “Gemeente Tubbergen is weer heel anders dan andere gemeenten waar ik voor gewerkt heb. Wat mij opviel, is dat ieder dorp haar eigen karakteristieken kent. En dat maakt Tubbergen mooi. Het is een hechte gemeente, met dorpen die zich met elkaar verbonden voelen, maar toch ook elk een eigen kleuren en accenten kennen. Dat geldt ook voor de samenwerking in Noordoost Twente. We zijn met elkaar verbonden, maar er zijn ook echt verschillen waar we rekening mee moeten houden en het bestuurlijk handelen op moeten afstemmen. Geef ruimte voor eigenheid en kijk waar we elkaar kunnen versterken. Dat geldt voor de gemeenten in Noordoost Twente, maar ook voor de kleine kernen. Het luistert nu eenmaal nou hoe je bij kunt dragen aan oplossingen. Ik heb veel geleerd van de afgelopen periode. Een unieke kans om een inkijkje te nemen in de prachtige organisatie van Noaberkracht met zeer betrokken medewerkers, die met plezier en deskundigheid hun werk doen. Alles ten behoeve van onze inwoners en de vele bedrijven die we kennen. Ik heb met veel plezier voor deze gemeente gewerkt.”

Reacties

Cookieinstellingen