Lokaal Sterk: ‘Wethouder selecteren op kennis en ervaring’

De lijsttrekker van Lokaal Sterk, Alexander Plegt, beantwoordt een aantal vragen over zijn partijstandpunten.

Jullie plaatsen een vacature als Lokaal Sterk een wethouder mag leveren, waarom?

“Lokaal Sterk is een partij die voortkomt uit ervaring en de drang naar bestuurlijke vernieuwing. Als gemeente Tubbergen hebben we flinke uitdagingen om onze dorpen leefbaar te houden en goed voor de inwoners die dat nodig hebben te kunnen zorgen. Wij vinden dat we hiervoor de beste bestuurder moeten aanstellen. En als je vind dat je de beste wethouder moet selecteren, dan zou het dom zijn je tot een lijstje van eigen partij te beperken. Onze stelling is dus: Een wethouder op basis van kennis en ervaring, niet op basis van politiek ambitie. Hierover hebben we ook verschillende filmpjes geplaatst op onze website: www.lokaal-sterk.nl/media.”

Wat zijn jullie verdere plannen om te vernieuwen?

“Allereerst willen we proberen om de verhoudingen in de raad te verbeteren. Er moet balans komen in de raad, dus geen overmacht van 1 partij. Zo zijn we zelf met 9 personen op onze lijst. Aangezien de gemeenteraad uit 19 zetels bestaat kunnen wij nooit de absolute meerderheid behalen. We moeten dus samenwerken en dat willen we ook. Lokaal Sterk wil besturen op basis van inhoud en samenwerking. Een sterk college van burgemeester en wethouders dat gecontroleerd wordt door een sterke gemeenteraad. Een sterke raad kunnen we bereiken door het grotendeels loslaten van fractiediscipline.”

Loslaten van de fractiediscipline? Vertel!

“Wij geloven dat de raad sterker wordt van meer invloed per raadslid. Op dit moment stemmen raadsleden van een partij altijd allemaal hetzelfde, dus iedereen is voor of iedereen is tegen, terwijl dit in onze ogen heel ouderwets is. Kiezers stemmen op een persoon en wij vinden dat die persoon zijn of haar stem moet kunnen laten horen in de raad. Hierdoor kan het zo zijn dat we als partij soms verschillend stemmen.”

Hebben jullie naast vernieuwing nog een ander punt dat jullie onderscheid van de overige partijen?

“Absoluut! Wij zijn een partij die ontstaan is uit drang naar vernieuwing, maar ook een partij met ervaring. Drie voormalige fractievoorzitters en een ervaren raadslid hebben besloten samen te gaan. Hierbij hebben we verschillende nieuwe mensen bereid gevonden die allemaal specifieke kennis meebrengen. Hierdoor zijn we 100% uniek. We hebben geen banden met een landelijke partij en we weten hoe het politieke systeem werkt. Wat ons ook onderscheid is dat we niet beloven wat we niet waar kunnen maken. We zien partijen nu heel hard roepen wat iedereen horen wil, zonder dat dit realistisch, betaalbaar of haalbaar is. Dan kun je wel allerlei beloftes doen, maar ga je al die kiezers teleurstellen.”

Willen jullie iets meegeven aan de kiezer?

“We zouden willen oproepen om te stemmen met gezond verstand. Stem niet op de leukste of op diegene die ÊÊn punt benoemd waar je het mee eens bent. Het besturen van een gemeente is iets waar je niet te licht over moet denken, het raakt in ons geval namelijk dagelijks 21.000 inwoners. Stem voor ervaring, voor vernieuwing en voor praktische oplossingen, stem Lokaal Sterk.”

Reacties

Cookieinstellingen