Veel animo voor ‘partij in opbouw’ Keerpunt22

De oproep van vijf oprichters van de nieuwe partij Keerpunt22 in de zomer van 2021 om iets te veranderen in de Tubbergse gemeenteraad is niet aan dovemansoren gericht gebleken.

Al snel bleek de animo groot: de initiators kregen van alle kanten gehoor, er werden vele gesprekken gevoerd en ideeën uitgewisseld. Dat heeft er in december 2021 toe geleid dat een kieslijst kon worden opgesteld van vijftien kandidaten uit nagenoeg alle kernen van Tubbergen. Jongeren, ondernemers en vanuit de agrarische sector sloten zich aan.

Daarnaast spraken vele anderen hun steun uit aan de ambities van Keerpunt22. Velen van hen bieden zich aan om gedurende het raadswerk van de gekozen leden ondersteuning te bieden in het voorbereiden van de politieke besluiten. Al met al staat er nu een team van in totaal zeventien personen, met nog een aantal personen betrokken op de achtergrond. Ze hopen gezamenlijk op een mooi resultaat tijdens de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart én een plek in het college van burgemeester en wethouders.

De ambitie is om verder te bouwen aan de partij, ook na de verkiezingen. Geïnteresseerden hiervoor kunnen zich aanmelden via [email protected], via social media of persoonlijk bij één van de leden van Keerpunt22.

Reacties

Cookieinstellingen