CDA eist lokaal en provinciaal maatwerk voor stikstofbeleid

Aan de ‘keukentafel’ in Fleringen hebben de CDA-gedeputeerden Eddy van Hijum en Roy de Witte en vertegenwoordigers van CDA Noordoost-Twente (Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal) gesproken over de stikstofproblematiek.

“De voorgestelde plannen van het kabinet en zorgwekkende ontwikkelingen rondom de stikstofaanpak hebben grote gevolgen voor al onze inwoners, ondernemers en agrarische bedrijven. Het kabinet staat met zijn aanpak te ver af van de inwoners op het platteland en hun grote zorgen over de leefbaarheid en het toekomstperspectief”, geven de CDA’ers te kennen. “De opgaven en doelen zijn niet realistisch en dragen niet bij aan de oplossing van de stikstofproblematiek.”

Brief overhandigen aan gedeputeerden

Het CDA Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen doet een dringende oproep naar de provincie om op te komen voor de algemene leefbaarheid in onze gemeenten. Er ligt een stikstofopgave vanuit de huidige opdracht voor natuurherstel en deze moet in een gebiedsgerichte aanpak (GGA) op provinciaal niveau worden opgepakt. CDA-NOT heeft een twintigtal voorwaarden meegegeven aan Eddy van Hijum en Roy de Witte, die moeten worden opgenomen in deze gebiedsgerichte aanpak.

Ga aan de slag met:

  • Spoedig legaliseren PAS-melders
  • Alle sectoren leveren een evenredige reductie van stikstof
  • Innovatie een belangrijk bijdrage levert aan de oplossing en dat dit juridisch geborgd moet worden
  • Uitgaan van emissie (=tastbaar en het (onhaalbare) KDW-model loslaten

“De provincie Overijssel kiest met de gebiedsgerichte aanpak stikstof al heel concreet een eigen weg naar oplossingen die in lijn liggen met de brief van de CDA-afdelingen Noordoost-Twente. Belangrijke randvoorwaarden zijn daarbij dat we lange termijn perspectief willen voor voor agrariërs, de feitelijke realistische aanpak en haalbaarheid van stikstofreductie, investeren in de sociaal economische leefbaarheid en een evenredige bijdrage van alle sectoren aan stikstofreductie. Indien deze randvoorwaarden niet door het kabinet worden gefaciliteerd en geaccepteerd is het een ‘no-go’ voor Overijssel en zullen we conform GS-besluit ons eigen plan trekken”, aldus Van Hijum en De Witte.

Reacties

Cookieinstellingen