Gemeente wil rust bewaren bij discussies over AZC Albergen: “Heb begrip voor elkaars standpunt”

't Elshuys in Albergen
't Elshuys in Albergen
Foto: Google Maps

Het gemeentebestuur neemt na de extra raadsvergadering van 23 augustus een aantal vervolgstappen.

Op ambtelijk niveau zijn de gesprekken gestart tussen gemeente Tubbergen en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarna vinden gesprekken plaats tussen het college en de staatssecretaris. De gesprekken tussen de gemeente en de direct omwonenden worden in de tussentijd voortgezet. Volgens de staatssecretaris is hotel ’t Elshuys een geschikte locatie voor 150 tot 300 asielzoekers.

Duidelijke boodschap

“Op uitnodiging van het gemeentebestuur heeft staatssecretaris Eric van der Burg een toelichting gegeven aan de gemeenteraad, de direct omwonenden van hotel ’t Elshuys en de andere geïnteresseerden,” laat burgemeester Wilmien Haverkamp namens het college weten. “Wij begrijpen de noodzaak dat gemeenten iets moeten doen om de situatie in Ter Apel te ontlasten. Wij willen daarin meedenken. We vinden het daarbij van belang dat er niet over ons gesproken wordt, maar met ons.”

Het college heeft veel waardering voor de inbreng van de insprekers en de raadsleden. “Zij hebben goed duidelijk kunnen maken waar hun zorgpunten liggen,” aldus de burgemeester. “Dat heeft vooral te maken met de wijze waarop dit proces is verlopen. Helder is dat de inwoners zich ernstig zorgen maken over de toekomstige situatie.”

Wat gaat er gebeuren?

De komende periode zijn er drie belangrijke vervolgstappen:

  • Het COA zal een aanvraag indienen bij de minister voor een omgevingsvergunning, zodat asielzoekers kunnen worden opgevangen binnen het huidige hotel ’t Elshuys. Dit vindt op zeer korte termijn plaats. De staatssecretaris verwacht dat deze procedure binnen vier weken is afgerond. Het college wordt om advies gevraagd.
  • Op het moment dat de vergunning wordt verleend, start de opvang in hotel ’t Elshuys. Belanghebbenden kunnen tegen de vergunning bezwaar maken bij de minister en een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechter, bijvoorbeeld voor uitstel.
  • Daarnaast start het kabinet een bestemmingsplanprocedure (Rijk Inpassingsplan) voor een nieuwe bestemming van de gronden en extra bebouwing. Deze procedure start na het verlenen van de vergunning. De inspraaktermijn is zes weken. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen en daarna in beroep gaan bij de Raad van State en een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Respect en begrip

Het college van Tubbergen beseft dat deze ontwikkelingen veel aandacht vragen en reacties oproepen. “Wij vragen aan iedereen: Heb begrip voor elkaars standpunt en geef de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan”, aldus het college.

Reacties

Cookieinstellingen