‘Dreigementen en verwensingen rond AZC Albergen zijn ontoelaatbaar’

Foto: Redactie

De gemeenteraad vindt de acties van verontruste Albergenaren jegens burgemeester Wilmien Haverkamp en wethouder Ursula Bekhuis-Hekhuis tijdens de bijeenkomst over het AZC Albergen “ontoelaatbaar”.

Dat laat griffier Jan Bouke Zijlstra namens de raadsleden weten. Afgelopen maandagavond was er een bijeenkomst waar het college en COA uitleg kwamen geven over de ontstane situatie rondom het geplande asielzoekerscentrum. “Een groot deel van de gemeenteraad was hierbij als toehoorder aanwezig. Het was een emotionele avond, waarbij in sommige gevallen opmerkingen zijn gemaakt, die wat ons betreft alle normen van respect en fatsoen overschreden.”

Emoties

“Natuurlijk is het voor de gemeenteraad begrijpelijk dat er op dit soort avonden emoties loskomen, maar het college en het COA op de persoon af bejegenen en bedreigen is naar onze mening ontoelaatbaar en gaat alle fatsoensnormen te buiten. Er mag ruimte zijn voor emotie, maar mensen moeten elkaar wel in hun waarde laten. Wij vinden als gemeenteraad unaniem dat dit niet kan en nemen nadrukkelijk afstand van de bejegeningen en bedreigingen richting het college en COA”, aldus de gemeenteraad. “We hopen in de toekomst op een constructieve en respectvolle wijze met elkaar in overleg te kunnen, rekening houdende met de verschillende standpunten die leven in onze samenleving.”

Cookieinstellingen